Hagebyhöga naturreservat

Hagebyhöga är en riktig pärla med Östergötlands förnämsta orkidéflora, sällsynta snäckor och en kvarleva från istiden. Här är det lätt att vandra och uppleva den speciella naturen.            

Hagebyhöga naturreservat består av kalkkärr. Det är en mycket artrik miljö med växter som har specialicerat sig på att klara denna kalkrika, näringsfattiga och blöta miljö.

Många orkidéarter växer här, bland annat ängsnycklar, flugblomster, kärrknipprot och det honungsdoftande hongungsblomstret. Bästa tiden att njuta av orkidéprakten är runt midsommar, då blomningen är som rikast.

Det finns också gott om andra intressanta växter i reservatet. Gräsull växer här med stora vita "bomullstussar" och darrgräset med sina hjärtformade småax. Under våren blommar mängder av skära majvivor.

Svarthö är en sällsynt kvarleva från istiden, som har lyckats klara sig så här långt söderut även sedan klimatet blivit varmare. Annars får du bege dig till fjällvärlden för att hitta denna växt.

Större delen av området är vått och fuktigt. Från flera källor tränger det kalkrika vattnet fram, en del med så kallad kalktuffbildning. Det är en kalkavlagring som kapslar in växter och djur och som med tiden blir ett värdefullt dokument över klimatets, växters och djurs utveckling efter istiden.

I de kalkrika kärren lever också flera sällsynta små snäckor som bara är några millimeter stora. Deras namn är smalgrynsnäcka, kalkkärrsgrynsnäcka och otandad grynsnäcka.

För dig som besökare

Hagebyhöga ligger strax norr om Vadstena och med en camping som närmaste granne. En cykelväg och gångväg går från Vadstena fram till campingen.

I reservatet finns en parkering med plats för cirka fem bilar. Vid parkeringen finns ett fikabord och informationsskyltar om områdets naturvärden. Från parkeringen går en 800 meter lång vandringsslinga som tack vare spänger tar dig torrskodd runt i reservatet. Hela naturreservatet betas av kor. Besök i reservatet rekommenderas framför allt på våren och försommaren när det blommar som bäst.

I campingområdet och i Vadstena finns badstränder för den som vill kombinera reservatsbesöket med ett dopp i Vättern. I Vadstena finns många kultursevärdheter, caféer och servieringar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland