Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hagebyhöga naturreservat

Hagebyhöga är en riktig pärla med Östergötlands förnämsta orkidéflora, sällsynta snäckor och en kvarleva från istiden. Här är det lätt att vandra och uppleva den speciella naturen.            

Områdets natur och arter

Hagebyhöga naturreservat består av kalkkärr. Det är en mycket artrik miljö med växter som har specialiserat sig på att klara denna kalkrika, näringsfattiga och blöta miljö.

Många orkidéarter växer här, bland annat ängsnycklar, flugblomster, kärrknipprot och det honungsdoftande honungsblomstret. Bästa tiden att njuta av orkidéprakten är runt midsommar, då blomningen är som rikast.

Det finns också gott om andra intressanta växter i reservatet. Gräsull växer här med stora vita "bomullstussar" och darrgräset med sina hjärtformade småax. Under våren blommar mängder av skära majvivor.

Svarthö är en sällsynt kvarleva från istiden, som har lyckats klara sig så här långt söderut även sedan klimatet blivit varmare. Annars får du bege dig till fjällvärlden för att hitta denna växt.

Större delen av området är vått och fuktigt. Från flera källor tränger det kalkrika vattnet fram, en del med så kallad kalktuffbildning. Det är en kalkavlagring som kapslar in växter och djur och som med tiden blir ett värdefullt dokument över klimatets, växters och djurs utveckling efter istiden.

I de kalkrika kärren lever också flera sällsynta små snäckor som bara är några millimeter stora. Deras namn är smalgrynsnäcka, kalkkärrsgrynsnäcka och otandad grynsnäcka.

OBS! Avstängt för besökare 2024

Under våren och sommaren 2024 kommer det ske omfattande restaureringsarbeten i Hagebyhöga och naturreservatet kommer då vara avstängt för alla besökare. Parkeringen kommer vara reserverad för grävmaskiner och tung trafik. Arbetet beräknas vara klart i november 2024.

Restaureringen görs för att omvandla gammal försumpad åkermark till kalkkärr. I samband med arbetet kommer även parkeringen att utökas. Arbetet genomförs inom projektet LifeRestoRed.

För dig som besökare

Hagebyhöga ligger strax norr om Vadstena och med en camping som närmaste granne. En cykelväg och gångväg går från Vadstena fram till campingen. Närmsta busshållplats är "Karlslund" som ligger cirka 200 meter från reservatets parkering. Besök i reservatet rekommenderas framför allt på våren och försommaren när det blommar som bäst.

I reservatet finns en parkering med plats för cirka sex bilar. Vid parkeringen finns ett fikabord och informationsskyltar om områdets naturvärden. Från parkeringen går en 800 meter lång vandringsslinga som tack vare spänger tar dig torrskodd runt i reservatet. En mindre inhägnad i början av vandringsleden sköts med slåtter. Men övriga delar av reservatet sköts med betande nötkreatur. Vi rekommenderar att du inte går in med hund i beteshagarna, eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

I campingområdet och i Vadstena finns badstränder för den som vill kombinera reservatsbesöket med ett dopp i Vättern. I Vadstena finns många kultursevärdheter, caféer och serveringar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Ikon för Förbud att plocka växter Förbud att plocka växter

Detta är ett förenklat utdrag ur beslutet från 2008 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i Hagebyhöga naturreservat:

 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn eller husbil.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte samla in insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du får inte skada mark, berg och sten genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 28,3 hektar

Skyddsår: 1981 samt utvidgat år 2008

Kommun: Vadstena

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss