Räckeskog naturreservat

Räckeskogs naturreservat ligger i ett ålderdomligt kulturlandskap med ekrika lövskogar, kuperade beteshagar och böljande sädesfält.                

Den gamla landsvägen delar reservatet i en östlig barrskogsdel och odlingslandskapet i väster. Mellan grusvägen och sjön Ämmern finns en långsträckt kuperad betesmark, men också en snårig lövskog med en brant sluttning ner mot sjön. I områdets östra del ligger ett bergigt skogsparti med uråldriga tallar på höjderna. Mot åkrarna reser sig en ridå av lövträd och buskar.

Från parkeringen är det enkelt att gå över vägen och in i reservatets mest artrika del. Håll utkik efter jätteeken som står på en liten höjd strax innanför stängslet. Förutom de många kraftiga ekarna hittar du grova aspar och stora snår av hassel.

Ekarna och hasselbuskarna producerar mängder av ollon och nötter - uppskattat av vildsvin, som bökat runt och lämnat spår efter sig. En hel del döda träd ligger på marken eller står fortfarande upprätt. De ger livsrum åt sällsynta lavar och insekter, bland annat gammelekslav och läderbagge.

På sluttningarna kan du hitta växter som trivs i näringsrik jord; beroende på årstid växer här till exempel smörbollar, ekbräken, vätteros, trollduva, nunneört och blåsippa.

En fjäril hårt knuten till eklandskapet är vågbandat ordensfly, vars larver lever på eklöv. Mot ekbarken är den närmast osynlig, men om fjärilen hotas skrämmer den angriparen genom att visa sina röda undervingar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 34,5 hektar
Skyddsår: 1999
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland