Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Räckeskog naturreservat

Räckeskogs naturreservat ligger längs med sjön Ämmern i ett ålderdomligt kulturlandskap. Den som gör ett besök i naturreservatet kommer mötas av ekrika lövskogar och kuperade beteshagar.              

Den gamla landsvägen delar reservatet i en östlig barrskogsdel och odlingslandskapet i väster. Mellan grusvägen och sjön Ämmern finns en långsträckt kuperad betesmark, men också en snårig lövskog med en brant sluttning ner mot sjön. I områdets östra del ligger ett bergigt skogsparti med uråldriga tallar på höjderna. Mot åkrarna reser sig en ridå av lövträd och buskar.

Från parkeringen är det enkelt att gå över vägen och in i reservatets mest artrika del. Håll utkik efter jätteeken som står på en liten höjd strax innanför stängslet. Förutom de många kraftiga ekarna hittar du grova aspar och stora snår av hassel.

Ekarna och hasselbuskarna producerar mängder av ollon och nötter - uppskattat av vildsvin, som bökat runt och lämnat spår efter sig. En hel del döda träd ligger på marken eller står fortfarande upprätt. De ger livsrum åt sällsynta lavar och insekter, bland annat gammelekslav och läderbagge.

På sluttningarna kan du hitta växter som trivs i näringsrik jord; beroende på årstid växer här till exempel smörbollar, ekbräken, vätteros, trollduva, nunneört och blåsippa.

En fjäril hårt knuten till eklandskapet är vågbandat ordensfly, vars larver lever på eklöv. Mot ekbarken är den närmast osynlig, men om fjärilen hotas skrämmer den angriparen genom att visa sina röda undervingar.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka två bilar finns utmed vägen till reservatet. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt om områdets naturvärden. Det finns inga vandringsleder i området men du är välkommen att besöka reservatet efter egen förmåga. Södra delen är lättare att gå i medan norra delen är mer kuperad och krävande.

Södra delen av reservatet betas av nötdjur men det finns en vinkelgenomgång mitt emot parkeringen så att du kan ta dig in i hagen. Sommartid när hagen betas rekommenderar vi att du inte går in med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Räckeskogs naturreservat ur beslutet från 2023. Texten är förenklad:

  • Du får inte ställa upp husvagn.
  • Du får inte samla ved, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte störa eller skada djurlivet.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger med fler än 100 deltagare.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtliv och djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 33,6 hektar

Skyddsår: 1999 och 2023

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss