Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Räckeskog naturreservat

Räckeskogs naturreservat ligger i ett ålderdomligt kulturlandskap med ekrika lövskogar, kuperade beteshagar och böljande sädesfält.                

Den gamla landsvägen delar reservatet i en östlig barrskogsdel och odlingslandskapet i väster. Mellan grusvägen och sjön Ämmern finns en långsträckt kuperad betesmark, men också en snårig lövskog med en brant sluttning ner mot sjön. I områdets östra del ligger ett bergigt skogsparti med uråldriga tallar på höjderna. Mot åkrarna reser sig en ridå av lövträd och buskar.

Från parkeringen är det enkelt att gå över vägen och in i reservatets mest artrika del. Håll utkik efter jätteeken som står på en liten höjd strax innanför stängslet. Förutom de många kraftiga ekarna hittar du grova aspar och stora snår av hassel.

Ekarna och hasselbuskarna producerar mängder av ollon och nötter - uppskattat av vildsvin, som bökat runt och lämnat spår efter sig. En hel del döda träd ligger på marken eller står fortfarande upprätt. De ger livsrum åt sällsynta lavar och insekter, bland annat gammelekslav och läderbagge.

På sluttningarna kan du hitta växter som trivs i näringsrik jord; beroende på årstid växer här till exempel smörbollar, ekbräken, vätteros, trollduva, nunneört och blåsippa.

En fjäril hårt knuten till eklandskapet är vågbandat ordensfly, vars larver lever på eklöv. Mot ekbarken är den närmast osynlig, men om fjärilen hotas skrämmer den angriparen genom att visa sina röda undervingar.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka två bilar finns utmed vägen till reservatet. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt om områdets naturvärden. Det finns inga vandringsleder i området men du är välkommen att besöka reservatet efter egen förmåga. Södra delen är lättare att gå i medan norra delen är mer kuperad och krävande.

Södra delen av reservatet betas av nötdjur men det finns en vinkelgenomgång mitt emot parkeringen så att du kan ta dig in i hagen. Sommartid när hagen betas rekommenderar vi att du inte går in med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag från beslutet från 1999 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i Räckeskogs naturreservat:

 • Du får inte köra motordrivet fordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter eller växtdelar. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela ljud eller musik på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djur genom att till exempel klättra i boträd eller samla in ryggradslösa djur som till exempel insekter, spindlar och snäckor.
 • Du får inte skada mark, berg eller sten genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du måste ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.
 • Du måste ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva försäljning eller annan kommersiell verksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 34,5 hektar

Skyddsår: 1999

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00