Stora Lund naturreservat

Tänk att vandra i den rika blomsterprakten på Stora Lunds stäppängar, medan Vätterns vågor kluckar mot klipphällarna och humlan surrar i axveronikans lila blomax. Stora Lunds naturreservat är en riktig pärla som måste upplevas. 

Stora Lunds historia började redan för 600 miljoner år sedan. Då bildades den förkastning och gravsänka som kom att bli Vättern. Allt sedan dess har historien lämnat stora och små minnen som har varit avgörande för hur naturen ser ut i dag. Eller vad sägs om ängsväxter som skulle kunna härstamma redan från järnålderns första ängsbruk. Eller forntida vattendjur från istiden – som fortfarande lever i Vättern.

Under större delen av 1900-talet har Stora Lund varit militärt övningsområde. Det kan tyckas märkligt, men även denna historiska epok har på ett ovanligt sätt bidragit till vissa biologiskt intressanta miljöer. Grova hagmarksträd som skadats av projektiler har blivit fina mat- och boplatser för insekter och fåglar.

Vätterns klara vatten är en viktig del i vätternstrandens myllrande växt- och djurliv. Här finns mycket goda förutsättningar för fågelskådning och lyckat fiske. Det klara vattnet lockar också många dykare att utforska Vätterns hemligheter.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Stora Lunds naturreservat:

 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, rista, gräva eller måla.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet eller fånga ryggradslösa djur.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får bara elda på särskilt anordnad eldplats.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får plocka bär och matsvamp men du får inte gräva upp eller plocka andra växter eller växtdelar.
 • Du får inte anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet.
 • Du får inte tälta, ställa upp husvagn eller övernatta i husbil.
 • Motordrivet fordon eller häst får bara framföras på befintlig väg till reservatets parkering.
 • Du får bara cykla på befintliga körvägar.

*Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Stora Lunds naturreservat från 2003.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 93,5 hektar
Skyddsår: 2003
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland