Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Korpberget naturreservat

Utsikten över Slätbaken är helt betagande. I branten ned mor havsviken sitter en korp och "klonkar". De torra tallarna blänker i silvervitt. Det är värt all möda att ta sig upp dit!

Korpbergets naturreservat ligger vid Slätbakens förkastning. Du kommer upp till förkastningsbrantens krön genom att följa den markerade stigen. Branten är vänd mot söder och det soliga läget har skapat ett gynnsamt klimat för ädellövträden ek och lind som växer på klipphyllor längre ned. I branten finns stora hyllplan med klippängar. Där växer blodnäva, strandvänderot och tulkört.

Uppe på höjderna är du omgiven av gammal tallskog med träd som lär vara upp till 400 år. De gamla tallarna är hem för flera hotade arter, bland annat tallticka och svart praktbagge. Den sällsynta ladlaven har påträffats på död tallved i området.

Den markerade stigen leder dig också genom granskogar där du kan hitta blåsippor och den sirliga växten sårläka. Varför inte göra en avstickare till Monte Carlo - en udde vid Slätbacken. Där kan du ta ett bad eller göra som drängarna gjorde här förr - spela kort. Därav namnet på udden.

I reservatets sydöstra del finns resterna från en fornborg högt uppe på en bergknalle. Den var en så kallad farledsborg, föregångare till den mer kända Stegeborg på andra sidan viken. Borgens sydsida avgränsades av ett stup ned mot sjön. Den norra sidan hade som skydd en stenmur med palissad av trä. Det är också där som man idag har en möjlighet att ta sig upp på krönet. Med lite detektivarbete kan man ännu hitta rester av stenmuren.

För dig som besökare

Parkering och informationsskylt finns i anslutning till KFUM Breviks kursgård. Parkeringen har plats för cirka tio bilar. Kursgården sköter om parkeringen och den närliggande badplatsen med bryggor, torrdass och eldstad. Du som besökare till reservatet är välkommen att använda kursgårdens anläggningar. Tack för att du visar hänsyn till kursgårdens verksamhet.

Från parkeringen startar en orangemarkerad vandringsled som tar dig in bland grova ekar, upp till reservatet och Eskils grotta. Leden bjuder på krävande vandring men du belönas med utsikter över Slätbaken. Leden bjuder på en promenad på cirka 2 kilometer.

Du kan även passa på att titta på fornborgen som ligger i reservatet. Hit finns ingen markerad led men väl upptrampade stigar som går från Breviks kursgård.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Korpbergets naturreservat ur beslutet från 2017. Texten är förenklad:

 • Du får inte utöva bergsklättring. Undantag finns i ett område, se bilaga 1 i beslutet.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel samla ved, bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, kräftdjur, mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Du får inte skada djurlivet.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva läger. Undantag finns i ett område, se bilaga 1 i beslutet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till skada på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 32,6 hektar

Skyddsår: 2017

Kommun: Norrköping

Markägare: Privat och Tåby sockenallmänning

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss