Ölstadsjön naturreservat

Strax utanför Finspång ligger Ölstadsjöns naturreservat, ett litet paradis för fåglar och fågelälskare, stora som små. På de sanka strangängarna trivs vadare och i den öppna vattenytan rastar änder.

På de sanka strandängarna trivs vadare som den livliga tofsvipan och enkelbeckasinen som oftast ger sig till känna genom sitt märkliga bräkande spelläte. I vassen häckar den graciösa bruna kärrhöken.

I sjöns öppna vattenyta rastar flera änder som är typiska för näringsrika sjöar: skedanden med sin egendomligt formade näbb, den lilla krickan som ofta kommer i små flockar och årtan med sitt omisskännliga vita streck i pannan. Reservatets stolthet är den ovanliga svarthakedoppingen som häckar i sjön med flera par.

Den grunda vassrika sjön med omgivande dammar och de betade stränderna skapar även bra förutsättningar för många insekter som trollsländor och för groddjur som den sällsynta större vattensalamandern.

Ölstadsjöns vattenyta har varit större, men sänktes på 1800-talet. Efter ett tag slammade utloppet igen och vattnet steg åter. På 1950- och 60-talen hade så en fin fågelsjö utvecklats. Med åren växte sjön igen allt mer, vilket försämrade villkoren för en del fågelarter.

När Ölstadsjöns naturreservat bildades år 2000 påbörjades en restaurering för att stoppa igenväxningen av sjön och återfå en fågelsjö sjudande av liv. Det görs nu bland annat med hjälp av betande djur som håller markerna öppna och ett dammsystem innan inloppet som minskar införseln av näringsämnen till sjön.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Ölstadsjöns naturreservat:

 • Du får inte skada eller ta bort naturföremål eller ytbildningar.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får inte ta döda träd till ved eller annat.
 • Du får bara göra upp eld på särskilt anordnad eldplats.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte uppträda så att djurlivet störs, till exempel klättra i boträd.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får inte rida eller cykla på stigar eller i terrängen.
 • Du får inte köra motordrivet fordon.
 • Du får inte tälta
 • Du får inte sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.
 • Under tiden 1 april till 15 juli får du inte vistas i naturreservatet. Undantag är markerad vandringsled, fågeltorn och besöksområden där du är välkommen året runt.

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Ölstadsjöns naturreservat från 2000.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland