Ölstadsjön naturreservat

Strax utanför Finspång ligger Ölstadsjöns naturreservat, ett litet paradis för fåglar och fågelälskare, stora som små. På de sanka strangängarna trivs vadare och i den öppna vattenytan rastar änder.

På de sanka strandängarna trivs vadare som den livliga tofsvipan och enkelbeckasinen som oftast ger sig till känna genom sitt märkliga bräkande spelläte. I vassen häckar den graciösa bruna kärrhöken.

I sjöns öppna vattenyta rastar flera änder som är typiska för näringsrika sjöar: skedanden med sin egendomligt formade näbb, den lilla krickan som ofta kommer i små flockar och årtan med sitt omisskännliga vita streck i pannan. Reservatets stolthet är den ovanliga svarthakedoppingen som häckar i sjön med flera par.

Den grunda vassrika sjön med omgivande dammar och de betade stränderna skapar även bra förutsättningar för många insekter som trollsländor och för groddjur som den sällsynta större vattensalamandern.

Ölstadsjöns vattenyta har varit större, men sänktes på 1800-talet. Efter ett tag slammade utloppet igen och vattnet steg åter. På 1950- och 60-talen hade så en fin fågelsjö utvecklats. Med åren växte sjön igen allt mer, vilket försämrade villkoren för en del fågelarter.

När Ölstadsjöns naturreservat bildades år 2000 påbörjades en restaurering för att stoppa igenväxningen av sjön och återfå en fågelsjö sjudande av liv. Det görs nu bland annat med hjälp av betande djur som håller markerna öppna och ett dammsystem innan inloppet som minskar införseln av näringsämnen till sjön.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 48 hektar
Skyddsår: 2000
Markägare: Finspångs kommun
Förvaltare: Finspångs kommun