Sättra ängar naturreservat

Vid Sättra ängar finns den största fastmarksängen i Östergötland. Här slås vegetationen varje år, och du kan därför njuta av ett stycke äldre odlingslandskap med en mångfald vackra örter och gräs.

Om Sättra ängar

Under mer än tusen år var ängen bondens viktigaste fodermark. Ända fram till 1900-talets början hämtades husdjurens vinterfoder på ängen. Fodret bestod av hö från slåttern och löv från hamling av träden.

Fortfarande genomförs årligen slåtter på sensommaren i Sättra ängar. Nuförtiden är dock inte huvudsyftet att bärga hö, utan syftet är att bevara de många växter och djur som hör ängen till.

Fram till slåttern i juli månad, kan du finna en rik flora av örter och gräs i ängen. Kring midsommartid är blomsterprakten som rikast. Då blommar Jungfru Marie nycklar, nattviol, slåttergubbe, darrgräs och många andra ängsväxter.

Eken är det vanligaste trädslaget i Sättra ängar. Här finns också lind, ask och vildapel. Här och var står karakteristiskt strutformade hasselbuskar i små grupper.

Vid Sättra finns även en betad hagmark, där du kan ströva omkring. Här växer ek, hassel, björk och oxel. Örtrikedomen är slående även i den lummiga hagmarken, trots att mångfalden är mindre här än i ängen.

Hösten 2012 ersattes de gamla trägärdesgårdarna med nya av modell "östgötsk långgärdesgård". En sträcka på sammanlagt tre kilometer som har byggts enligt gamla metoder.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka fem bilar ligger mitt i reservatet. Cirka 50 meter från parkeringen finns ett dass. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskyltar. En trevlig fikaplats finns även uppe på en liten höjd inne i slåtterängen. Ingångar in till ängen finns dels mitt emot parkeringen och i västra änden av reservatet. Området är öppet och lätt att vandra i. Gärdesgårdar kantar båda sidor om grusvägen som går genom reservatet. Promenerar du längs vägen får du en fin överblick över ängar och hagar. I midsommartid är blomsterprakten som mest intensiv.

Sommartid betas hagarna av hästar och nötkreatur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i betesmarkerna eftersom betesdjuren kan bli stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Sättra ängars naturreservat från 1970.

 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte skada träd eller buskar.
 • Du får inte gräva upp örter eller plocka blommor, mossor, lavar och svampar.
 • Du får inte tälta utan markägarens tillstånd.
 • Du får inte ställa upp husvagn.
 • Du får inte framföra motordrivet fordon i slåttermark och betesmark.
 • Du får bara parkera på iordningställd parkeringsplats.
 • Du får inte avsiktligt störa djurlivet.
 • Du får inte spela musik eller ljud på störande sätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Storlek: 19 hektar

Skyddsår: 1970

Kommun: Ödeshög

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss