Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Västerby lövskogar naturreservat

Längs sjön Lilla Rängen, i hjärtat av eklandskapet mellan Bjärka Säby, Bestorp och Brokind ligger detta lövskogsområde. Området är viktigt för arter som lever i och på ek. Reservatet består av ekhagmarker, lundar och strandskogar med ädellöv och asp.

Området är relativt stort och består av ekhagmarker, lundar och strandskogar med ädellöv och asp. Här finns en stor mångfalld av trädslag och buskar. Lav- och svampfloran på ekarna i den södra hagmarken har visat sig vara rik, med bland annat åtta nationellt och en regionalt rödlistad art. Mest anmärkningsvärd är den rika förekomsten av blekticka.

I strandskogarna finns bland annat fällmossa, guldlocksmossa, platt fjädermossa och traslav. I lundmiljöerna blommar den rika floran som bäst på våren med bland annat trolldruva, vippärt, vårärt, tvåblad, sårläka, lungört, blåsippa och spenört.

I de mer öppna hagmarkerna finns en annan typ av artrik flora som också gynnas av bete. Bland dessa växter kan nämnas darrgräs, harstarr, knägräs, sommarfibbla, prästkrage, ängsfryle, stagg, slåtterblomma, gullviva, jungfrulin, gullviva, ängsskallra och svinrot. I naturreservatet finns också en äng som sköts med slåtter. Här är floran mycket artrik och ett besök under försommaren rekommendras.

I Västerby lövskogar fanns tidigare en ganska stor population av den mycket ovanliga dårgräsfjärilen. De stora lövskogarna och de mosaikartade betesmarkerna vid Västerby har goda möjligheter att återfå en livskraftig population av dårgräsfjäril. Även en lång rad andra hotade arter gynnas om området sköts på det sätt som dårgräsfjärilen mår bra av.

För dig som besökare

Det finns två parkeringar för besökare. Den största parkeringen ligger vid vägskälet i norra änden av reservatet. Den har plats för mellan fem och tio bilar. Från parkeringen kan du gå "Ekhagsrundan", en vandringsled som sammanlagt är 1,5 kilometer lång. Leden är markerad med blå stjärnor på orange bakgrund. Cirka 150 meter in på leden finns ett fikabord. Leden går ner till ängen vid Snårviken där det också finns en grillplats.

Den mindre parkeringen har plats för cirka fem bilar och ligger norr om Västerbybron. Här finns ett fikabord. Härifrån går en markerad stig på 150 meter ner till sjön vid Svimmersvik där det finns ett vindskydd med grillplats.

På andra sidan Svimmersvik finns en kommunal badplats med brygga och torrdass som sköts av Linköpings kommun. Härifrån går en cirka två kilometer lång vandringsled, "Strandpromenaden", som är markerad med blå stjärna mot orange bakgrund. Leden går i strandskog längs sjön Lilla Rängen och ansluter till grusvägarna på Vesterby golfbana.

Strax norr om reservatet passerar även vandringsleden "Rängen runt" som är en del av Östgötaleden.

Lyssna på en podcast från Västerby lövskogar

I projektet Life Bridging the Gap har Länsstyrelsen gjort podcasten ”Ekhagen i nytt sällskap”. Podden handlar om ekhagens unika miljö och i varje avsnitt förs samtal kring ett nytt ämne. Till exempel: Vad är det för djur och växter som lever här? Hur har landskapet sett ut historiskt?

Ekhagen i nytt sällskap hos Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekhagen i nytt sällskap hos podcaster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekhagen i nytt sällskap hos Google podcast Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag ur beslutet från 2004 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i naturreservatet Västerby lövskogar:

 • Du får inte sätta upp affisch, tavla eller liknande.
 • Du får inte skada mark, berg eller sten genom att borra, spränga, gräva, rista eller hacka.
 • Du får inte köra motordrivet fordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn eller dylikt.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel. Undantag för jakthund under jaktsäsong.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka eller gräva upp växter, mossor eller lavar. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela ljud eller musik på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djur genom att till exempel klättra i boträd eller samla in ryggradslösa djur som till exempel insekter, spindlar och snäckor.
 • Du får inte göra upp eld, förutom på reservatets iordningsställda grillplatser.
 • Du får inte rida eller cykla i reservatet, förutom på leden "Rengen runt".
 • Från badplatsen vid Svimmersvikens utlopp och österut framt till Kvilla bro får inte köra vattenfordon i en högre hastighet än 5 knop.
 • Du måste ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda
  till negativ påverkan på växter eller djur.
 • Du måste ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva försäljning eller annan kommersiell verksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Storlek: 177 hektar

Skyddsår: 2004

Kommun: Linköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00