Vind i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Västerby lövskogar naturreservat

Längs sjön Lilla Rängen, i hjärtat av eklandskapet mellan Bjärka Säby, Bestorp och Brokind ligger detta lövskogsområde. Området är viktigt för arter som lever i och på ek. Reservatet består av ekhagmarker, lundar och strandskogar med ädellöv och asp.

Området är relativt stort och består av ekhagmarker, lundar och strandskogar med ädellöv och asp. Här finns en stor mångfalld av trädslag och buskar. Lav- och svampfloran på ekarna i den södra hagmarken har visat sig vara rik, med bland annat åtta nationellt och en regionalt rödlistad art. Mest anmärkningsvärd är den rika förekomsten av blekticka.

I strandskogarna finns bland annat fällmossa, guldlocksmossa, platt fjädermossa och traslav. I lundmiljöerna blommar den rika floran som bäst på våren med bland annat trolldruva, vippärt, vårärt, tvåblad, sårläka, lungört, blåsippa och spenört.

I de mer öppna hagmarkerna finns en annan typ av artrik flora som också gynnas av bete. Bland dessa växter kan nämnas darrgräs, harstarr, knägräs, sommarfibbla, prästkrage, ängsfryle, stagg, slåtterblomma, gullviva, jungfrulin, gullviva, ängsskallra och svinrot. I naturreservatet finns också en äng som sköts med slåtter. Här är floran mycket artrik och ett besök under försommaren rekommendras.

I Västerby lövskogar fanns tidigare en ganska stor population av den mycket ovanliga dårgräsfjärilen. De stora lövskogarna och de mosaikartade betesmarkerna vid Västerby har goda möjligheter att återfå en livskraftig population av dårgräsfjäril. Även en lång rad andra hotade arter gynnas om området sköts på det sätt som dårgräsfjärilen mår bra av.

Ekhagen i nytt sällskap - en podcast från Västerby lövskogar

Länsstyrelsen har inom ramen för projektet Life – Bridging the Gap släppt podcasten ”Ekhagen i nytt sällskap”. Podden handlar om ekhagmarken och dess unika miljö. I varje avsnitt förs ett samtal kring ett nytt ämne. Till exempel: Vad är det för djur och växter som lever här? Och hur har landskapet sett ut historiskt?

Ekhagen i nytt sällskap hos Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekhagen i nytt sällskap hos podcaster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekhagen i nytt sällskap hos Google podcast Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som besökare

Det finns två reservatsparkeringar med informationsskyltar. Den största parkeringen ligger vid vägskälet i norra änden av reservatet. Den har plats för mellan fem och tio bilar. Härifrån kan du gå in på en vältrampad stig in i en hagmark. Cirka 150 meter in längs stigen finns ett fikabord.

Det finns även en mindre parkering med plats för cirka fem bilar norr om Västerbybron. Här finns ett fikabord och härifrån går en markerad stig med en promenad på 150 meter ner till ett vindskydd med grillplats vid sjön. Från parkeringen är det även skyltat till ängen nere vid Snårviken där det finns en grillplats.

I reservatet finns även en badplats med brygga och torrdass som sköts av Linköpings kommun.

"Rängen runt" är en del av Östgötaleden som passerar strax norr om Västerby lövskogar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland