Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Uvmarö skärgårdsskog naturreservat

Uvmarö skärgårdsskog är en skog för avkopplande vandring och lingonplockning, en ovanlig möjlighet till långa strövtåg i en skog utan sentida spår av skogsbruk. Gamla träd finns i stort antal och silvergrå tallskelett ligger som fantasieggande skulpturer på de renlavsklädda hällmarkerna.

Uvmarö skärgårdsskog ligger centralt på Norra Finnö och har sedan länge genom landhöjningen tappat den direkta kontakten med havet. Terrängen är förhållandevis flack och svårorienterad, men en vandringsled genom skogen underlättar besöket. Hällmarkstallskog dominerar i stora delar, med tallmossar och lövrika sumpskogar i fuktiga sänkor mellan hällarna. I väster gränsar reservatet mot en odlingsmark. I skogsbrynet växer en del ekar och andra lövträd.

Skogen är i det närmaste outforskad men det stora antalet gamla och döda träd gör att vi kan förmoda att många ovanliga insekter, lavar och svampar lever i reservatet. Några kända arter är de vedlevande skalbaggarna granbarkgnagare, svart praktbagge, bronshjon och reliktbock. Reliktbock är med på den svenska rödlistan över hotade och missgynnade arter.

För dig som besökare

Vid Uvmarö hamn finns en stor parkering där även reservatsbesökare får parkera. Från parkeringen kan du följa en orangemarkerad stig som tar dig runt reservatets alla fina naturmiljöer. Leden är cirka 2,8 kilometer lång och leder även till en vacker utsiktsplats med vyer ut över Uvmarö och skärgården.

Sommartid finns servering med möjlighet att köpa mat och fika i hamnens regi.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag ur beslutet från 2003 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i naturreservatet Uvmarö skärgårdsskog:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla husdjur kopplade.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan skada växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva kommersiell verksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 55,7 hektar

Skyddsår: 2003

Kommun: Söderköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss