Uvmarö skärgårdsskog naturreservat

Uvmarö skärgårdsskog är en skog för avkopplande vandring och lingonplockning, en ovanlig möjlighet till långa strövtåg i en skog utan sentida spår av skogsbruk. Gamla träd finns i stort antal och silvergrå tallskelett ligger som fantasieggande skulpturer på de renlavsklädda hällmarkerna.

Uvmarö skärgårdsskog ligger centralt på Norra Finnö och har sedan länge genom landhöjningen tappat den direkta kontakten med havet. Terrängen är förhållanevis flack och svårorienterad, men en vandringsled genom skogen underlättar besöket. Hällmarkstallskog dominerar i stora delar, med tallmossar och lövrika sumpskogar i fuktiga sänkor mellan hällarna. I väster gränsar reservatet mot en odlingsmark. I skogsbrynet växer en del ekar och andra lövträd.

Skogen är i det närmaste outforskad men det stora antalet gamla och döda träd gör att vi kan förmoda att många ovanliga insekter, lavar och svampar lever i reservatet. Några kända arter är de vedlevande skalbaggarna granbarkgnagare, svart praktbagge, bronshjon och reliktbock. Reliktbock är med på den svenska rödlistan över hotade och missgynnade arter.

För dig som besökare

Vid Uvmarö hamn finns en stor parkering där även reservatsbesökare får parkera. Från parkeringen kan du följa en orangemarkerad stig som tar dig runt reservatets alla fina naturmiljöer. Leden är cirka 2,8 kilometer lång och leder även till en vacker utsiktsplats med vyer ut över Uvmarö och skärgården.

Sommartid finns servering med möjlighet att köpa mat och fika i hamnens regi.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 55,7 hektar
Skyddsår: 2003
Kommun: Söderköping
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland