Esterön naturreservat

Esterön har kallats "Lycksalighetens ö" av skalden Atterbom. Här finns en mosaik av skogsmarker och öppet odlingslandskap med ängar och hagar. Längs stränderna går det bra att bada. Det finns något för alla smaker - både fina sandstränder och mjukt skulpterade klipphällar.

Esterön är mycket lik innerskärgårdens öar längre ut vid östgötakusten, detta trots sitt läge långt inne i Bråviken. Mitt på ön ligger ett flackt och öppet odlingslandskap. Under 1600-talet fanns här två torp, varav det ena finns kvar än idag. Den välbevarade torpstugan är från 1700-talet och kallas idag "Afrika".

Fortfarande betas markerna på ön. Korna håller öppet kring de många gamla ekarna. De äldsta är över 300 år gamla. På och i träden lever lavar, svampar och en mängd insekter. De behöver gamla, ljust stående ekar, för att kunna leva.

I öster och väster tar barrskogen vid på de bergigare markerna. Den äldsta skogen på Esterön finns utefter vandringsleden på öns nordvästra sida. Det är gamla hällmarkstallar. De växer magert och ser därför inte så stora ut trots att de kan bli mellan 200 och 300 år gamla.

Invid stigen på norrsidan av ön växer den vackra ögonpyrolan, en ovanlig blomma som tycker om halvluckig, gärna betad skog. Den är nog ett minne från tiden då skogen tjänade som betesmark.

På Esterön finns möjlighet att få uppleva ett rikt djurliv och fågelliv. Här finns bland annat rådjur, grävling, hare och ett stort antal sjöfåglar och småfåglar.

För dig som besökare

Naturreservatet kan bara nås med båt. Det finns en vandringsled på ön. Den utgår från stora bryggan på öns södra sida.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Norrköpings kommun

Telefon 011-15 00 00 (växel)

Fakta

Storlek: 775 hektar
Skyddsår: 1973
Kommun: Norrköping
Markägare: Norrköpings kommun
Förvaltare: Norrköpings kommun