Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Rövareberget naturreservat

Rövarebergets naturreservat ligger i hjärtat av Kolmården invid sjön Svängbågen och dess natursköna omgivningar. Rövareberget är en bergknalle med hällmarkstallskog där det växer gamla knotiga tallar. De gamla tallarna är mellan 300 och 400 år gamla. Från sjösidan domineras också bilden av tvära branter mot sjön med gammal tall. Silludden är en utsökt viloplats för vandraren såväl som skidåkaren och skridskoåkaren.

Välkommen till underbar kolmårdsnatur! Rövarbergets naturreservat är varierat av asprik äldre blandskog, några björkhagar, äldre artrika granbestånd och äldre hällmarkstallskogar. En liten del av området består av yngre lövblandade skogar som kommit upp efter kalavverkning på 1990-talet. Dessa skogar genomgår nu en förvandling där gran avverkas för att gynna lövträd och äldre överståndare av tall och löv.

Till den äldre näringsrika granskogen är många rödlistade svampar knutna. Svamparna lever i symbios med granarna, där svamparna förser träd med vatten och näringsämnen och får näring i gengäld. Bland svamparna finns arter som bitter taggsvamp och granrotspindling.

Aspen hyser stora värden knutna till lavar och insektsliv, men erbjuder även hem för fåglar. I de stora asparna hackar hackspettar som gröngöling och spillkråka ut sina bohål. Dessa bohål tas sedan över av pärluggla, sparvuggla, mesar och andra hålbyggande fåglar.

På höjderna breder hällmarken ut sig. Solbelyst gammal tallskog som har gott om död ved gynnar lavar och insekter. Bland den torra veden lever bland annat barrpraktbagge och dvärgbägarlaven. 

För dig som besökare

En parkering med plats för fyra till fem bilar finns vid Bastroten. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt. En orangemarkerad vandringsled på cirka en kilometer går från Bastroten ner till Silludden där det finns anordnad eldplats med sittstockar och ett vedförråd. Vid Silludden finns klippor där man kan bada. Längs leden har du flera fina utsiktspunkter och du passerar också två gamla kolbottnar som vittnar om gamla tiders kolning i skogarna.

Flera granar har dött i området på grund av angrepp från granbarkborre. Dessa stående döda träd kan lätt bli spröda och gå av. Var uppmärksam och försiktig!

Svängbågen är en välkänd skridskosjö som under goda isvintrar har stora skaror besökare. Området är ett populärt utflyktsmål för Norrköpingsbor. Tjalvestugan i samarbete med Norrköpings kommun plogar upp en lång skridskoslinga på sjön vintertid. Även skidspår spåras på sjön.

Från vägen som går längsmed reservatet utgår en liten en stig som leder till en gammal grov tall, "Rövarebergstallen".

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Rövarebergets naturreservat ur beslutet från 2015. Texten är förenklad:

 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel samla ved, bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte köra motorfordon på land.
 • På vatten får du köra farkost i en maximal hastighet av 4 knop.
 • Du får inte störa djurlivet.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 45,1 hektar

Skyddsår: 2015

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss