Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ösbyskogen naturreservat

Nordost om Övre Glottern ligger ett skogsområde som fått namnet Ösbyskogen. Det är ett litet gammelskogsområde som omger ett antal blöta sumpskogar vilka bildar kärnan i området.

Ösbyskogen visar ett typiskt utsnitt av Kolmårdsterrängens skogar med tall, gran, asp och även sumpskogar. Rörligt vatten gynnar en känslig våtmarksflora med dvärghäxört, bäckbräsma, missne och skärmstarr. Här finns också en artrik mossflora med bågpraktmossa, dunmossa, skogshakmossa och terpentinmossa.

Det är främst i öster man finner asp i flera asprika storblockiga branter. Längst i väster finns en nordsluttning och sänka med äldre barrblandskog, en storskog präglad av stora granar. Även här finns rikt med gammal asp som står inväxta bland barrträden eller i ljuset av hällmarker. På den döda veden av gran och tall som finns spridd i området kan man finna ullticka och vedticka, gullgröppa och vedtrappmossa som är exempel på arter som har svårt att klara sig i det brukade skogslandskapet.

I väster står blåbärstallskog och från höjderna finns en viss utsikt. Söderut sänker det sig ned mot en tallmosse och Lilla Rötbastegölen.

För dig som besökare

Det finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare men du är välkommen att upptäcka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Ösbyskogens naturreservat ur besluten från 2018 och 2021. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta grenar eller annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få göra undersökning som kan ha negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 18 hektar

Skyddsår: 2018

Kommun: Norrköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss