Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ristskeda naturreservat

Ristskeda naturreservat består av två delområden på vardera
sidor om vägen till Yxnerum. Här kan du vandra genom gammal och relativt orörd barrskog och häpnas av utsikterna från reservatets höjder.

Mossbeklädda branter stupar bitvis ner från höjden. Här i reservatets västra del finns det gott om berghällar där gamla tallar växer tillsammans med senvuxna granar. I branterna finns även vissa lövträd som asp, björk och ek.

Reservatets östra område är mindre kuperat, men även här finner du mest granskog med inslag av tall och diverse lövträd. Ner mot sjön Såken angränsar ett annat skyddsområde, ett så kallat biotopskyddsområde, där barrblandskogen har ett stort inslag av riktigt gammal tall.

Skogen har få sentida spår av skogsbruk och det är gott om döda träd i olika stadier av förmultning. På sikt blir skogen allt mer urskogslik. Det är goda nyheter för djur och växter som har svårt att klara sig i brukade skogar.

Det gäller exempelvis den märkliga gröna sköldmossan som växer på multnade trädstammar och den lilla orkidén knärot som växer i storskogens mosstäcke. Den ovanliga tretåiga hackspetten har hittat hit, gynnad av de många döda träden och den rika förekomsten av granbarkborre som följde efter stormen Gudrun i januari 2005.

Strax öster om landsvägen finns rester av en kolmila och eldstaden från tillhörande koja. Här ligger också en av reservatets lövsumpskogar.

För dig som besökare

En parkering med plats för fyra bilar ligger utefter vägen till reservatet. Fikabord och informationsskylt finns vid parkeringen. En vandringsled tar dig från parkeringen i en rundslinga i reservatet och upp på berget där du har en vidunderlig utsikt över den vackra trakten. Vandringsleden är markerad med orange färg och är totalt cirka en kilometer lång. Leden är bitvis krävande med sina uppförsbackar och nedförsbackar.

I området finns flera döda granar på grund av angrepp från granbarkborre. Dessa stående döda träd kan bli spröda och går lätt av. Var uppmärksam och försiktig!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Ristskeda naturreservat ur beslutet taget år 2008. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte utöva bergsklättring.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt sällskapsdjur i koppel. Undantag för jakthund vid tillåten jakt.
 • Du får inte rida eller cykla.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela musik och ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla ryggradslösa djur som insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 31,9 hektar

Skyddsår: 2008

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss