Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ramshults tallskogar naturreservat

I det ensligt belägna skogslandskapet vid Börrum ligger naturreservatet Ramshults tallskogar. Här finns fortfarande enstaka partier med gammelskog kvar.

Under 1800-talets andra hälft grodde många av dagens ståtliga träd i Ramshults tallskogar. Men delar av skogen är ännu äldre med träd som är 200 till 250 år gamla. Den bäst bevarade gammelskogen i reservatet ligger öster om Ramshult, ett barrskogsområde utan synliga spår av skogsbruk. På några av de gamla tallarnas skorpbark finns den mycket ovanliga och hotade garnlaven.

I naturreservatet finns flera små blöta mossar med kryddoftande skvattram och lågvuxen hällmarksskog i en för trakten högt belägen terräng. Död ved är ett viktigt inslag för den biologiska mångfalden i naturreservatet. På den döda veden i reservatet lever bland annat de ovanliga arterna dvärgbägarlav och grön sköldmossa.

Grön sköldmossa växer på döda granstammar i naturreservatet.

Grön sköldmossa växer på döda granstammar i naturreservatet.

För dig som besökare

Området har ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka reservatet efter egen förmåga. Du kan nå reservatet till fots eller med cykel via privata skogsbilvägar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Ramshults tallskogar ur beslutet från 2019. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta grenar eller annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar eller kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 25,1 hektar

Skyddsår: 2019

Kommun: Söderköping och Valdemarsvik

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss