Ycke naturreservat

Välkommen till en tidlös och spännande skog. En av Östergötlands få urskogsrester och kanske det mest besöksvärda, bjuder på en annorlunda naturupplevelse.

Grova granar och furor reser sig mot skyn. De äldsta tallarna i Ycke naturreservat grodde redan under sent 1500-tal. De gamla träden bär spår, så kallade brandljud, efter fem bränder under åren: 1631, 1657, 1681, 1699 och 1726.

Områdets kärna, urskogen, innehåller de allra grövsta och äldsta träden. Ursprungligen sparades denna skog för att vara ett område att plocka skeppsmaster ur. De mycket grova gamla träden sätter sin prägel på skogen. Här finns gott om naturliga högstubbar och fallna träd, bitvis som ett plockepinn.

I den döda veden finns urskogens liv i form av rötsvampar och en mängd olika insekter. Ycke urskog är den enda platsen i Östergötland där man har hittat den ovanliga skalbaggen svartoxe. En annan exklusiv art är svampen rosenticka som bara finns på en handfull lokaler i Östergötland.

Ycke urskog ligger strax utanför tätorten Ulrika. Naturreservatet utvidgades år 2010 och den skyddade skogen ligger nu på båda sidor om vägen mellan Ulrika-Boxholm. Efter utvidgningen ingår nu även grov granskog, bergbranter med rik mossflora och långsamt växande sumpskogar.

Intill Boxholmsvägen ligger resterna efter torpet Grindstugan med små odlingsrösen och åkerlappar.

För dig som besökare

Till reservatet finns två parkeringar. Den östra parkeringen är den största och har plats för cirka tio bilar. Vid denna parkering finns ett enkelt dass och ett "grillhus" med två eldstäder samt bänkar och bord under tak. Bredvid grillhuset står en tegelbyggnad, en så kallad kolugn. En modernare form av kolmila som gjordes någon gång mellan de två världskrigen.

Från parkeringen kan du gå Östgötaleden cirka 700 meter fram till urskogen. Själva "urskogsslingan" är 600 meter och är markerad med blå reservatsstjärnor på orange botten. Slingan tar dig runt i en av de sista riktigt gamla skogarna som finns kvar i Östergötland. Här får träden ligga där de faller och därför kan du behöva kliva över trädstammar som ligger över leden.

Den mindre parkeringen i västra delen har endast plats för fem bilar men ligger bara 200 meters promenad från urskogen. Vid denna parkering finns ett fikabord och informationsskyltar.

Östgötaleden mellan Ulrika och Malexander passerar genom reservatet. Östgötaleden är markerad med orange färg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Ycke naturreservat från 2010.

 • Du får inte köra motordrivet fordon.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får bara göra upp eld på särskilt anordnad eldplats.
 • Du får inte ta ved, bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får plocka bär och matsvamp men du får inte plocka andra svampar, växter, mossor eller lavar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i boträd.
 • Du får inte samla ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 67,1 hektar

Skyddsår: Domänreservat år 1937 som överfördes till naturreservat år 1991. Reservatet utökades år 2010.

Kommun: Linköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss