Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Isberga naturreservat

Isberga naturreservat vid Norrö ligger i ett böljande, kuperat landskap som formats av inlandsisen. Här finns en unik stäppängsflora, där bland annat den sällsynta luddvedeln växer. Från toppen av kullarna har du en vidsträckt utsikt över östgötaslätten.                        

Kullarna, åsarna och de kärrfyllda sänkorna vid Norrö brukar kallas för ett dödislandskap. Det formades då inlandsisen smälte bort för 10 000 år sedan. Sänkorna är dödisgropar, där stora isblock blivit stående. Innan blocken smälte bäddades de in i grus och morän, som idag är kullar och åsar.

De mjukt böljande markerna vid Norrö utnyttjas både till åkerbruk och bete. Om våren lyser kullarna i gult av gullvivor, knölsmörblommor och småfingerört. Blåa stänk av backsippor finns här och var. I söder blommar den ovanliga grusvivan, en släkting till gullvivan.

Kring midsommar slår den gulblommande luddvedeln ut i Isberga. Luddvedeln är sällsynt. På svenska fastlandet är den bara känd från ytterligare fem platser som alla ligger på Östgötaslätten. Fältvädd, luktvicker, axveronika och toppjungfrulin kan du också finna vid Isberga.

För dig som besökare

Drygt 100 meter utanför reservatet finns en parkering med plats för fem till sex bilar. Det finns inga markerade leder men området är öppen och lätt att vandra i efter egen förmåga. Sommartid betas hela området av nötdjur. Under denna period bör du inte gå in i beteshagen med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade eller aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 24.5 hektar

Skyddsår: 1973

Kommun: Ödeshög

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00