Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hagebyhöga naturreservat

Hagebyhöga är en riktig pärla med Östergötlands förnämsta orkidéflora, sällsynta snäckor och en kvarleva från istiden. Här är det lätt att vandra och uppleva den speciella naturen.            

Hagebyhöga naturreservat består av kalkkärr. Det är en mycket artrik miljö med växter som har specialicerat sig på att klara denna kalkrika, näringsfattiga och blöta miljö.

Många orkidéarter växer här, bland annat ängsnycklar, flugblomster, kärrknipprot och det honungsdoftande hongungsblomstret. Bästa tiden att njuta av orkidéprakten är runt midsommar, då blomningen är som rikast.

Det finns också gott om andra intressanta växter i reservatet. Gräsull växer här med stora vita "bomullstussar" och darrgräset med sina hjärtformade småax. Under våren blommar mängder av skära majvivor.

Svarthö är en sällsynt kvarleva från istiden, som har lyckats klara sig så här långt söderut även sedan klimatet blivit varmare. Annars får du bege dig till fjällvärlden för att hitta denna växt.

Större delen av området är vått och fuktigt. Från flera källor tränger det kalkrika vattnet fram, en del med så kallad kalktuffbildning. Det är en kalkavlagring som kapslar in växter och djur och som med tiden blir ett värdefullt dokument över klimatets, växters och djurs utveckling efter istiden.

I de kalkrika kärren lever också flera sällsynta små snäckor som bara är några millimeter stora. Deras namn är smalgrynsnäcka, kalkkärrsgrynsnäcka och otandad grynsnäcka.

För dig som besökare

Hagebyhöga ligger strax norr om Vadstena och med en camping som närmaste granne. En cykelväg och gångväg går från Vadstena fram till campingen.

I reservatet finns en parkering med plats för cirka fem bilar. Vid parkeringen finns ett fikabord och informationsskyltar om områdets naturvärden. Från parkeringen går en 800 meter lång vandringsslinga som tack vare spänger tar dig torrskodd runt i reservatet. Hela naturreservatet betas av kor. Besök i reservatet rekommenderas framför allt på våren och försommaren när det blommar som bäst.

I campingområdet och i Vadstena finns badstränder för den som vill kombinera reservatsbesöket med ett dopp i Vättern. I Vadstena finns många kultursevärdheter, caféer och servieringar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 28,3 hektar

Skyddsår: 2008

Kommun: Vadstena

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00