Örbackens kalkkärr naturreservat

Örbacken är ett av Östergötlands finaste kalkkärr. Mellan porlande bäckar av källvatten växer den sällsynta fjällväxten svarthö men också många ovanliga och vackra orkidéer.

Örbackens kalkkärr ligger nedanför Mjölbydeltats norra sluttning. Kärret är troligen den mest typiska översilningsmyren i Östergötland. I det öppna kärret tränger källvatten fram och samlas i små slingrande bäckar. Genom det kristallklara vattnet ser man att botten är täckt av vita kalkutfällningar från det kalkrika vattnet.

Det kalkhaltiga vattnet i Örbacken ger upphov till en mycket rik flora. I maj blommar den rosa majvivan, bland tuvor av axag. Orkidéerna, med sin enorma färg- och formrikedom dominerar i kalkkärret på sommaren. Kalkkärret ligger inne i en betad hagmark som också den har en mycket rik flora.

Flugblomster är en fascinerande orkidé som med sina insektslika blommor lockar till sig stekelhanar som pollinerar blomman. Den vanligaste orkidén i Örbacken är kärrknipprot. I reservatet finns också många blodnycklar, vaxnycklar och ängsnycklar som förekommer i olika färgvarianter.

Här växer även svarthö som bara finns på några få platser i södra Sverige. I Örbacken har den troligen hängt kvar sedan inlandsisen försvann. Normalt finner man annars denna växt i fjällen.

Örbackens kalkkärr är också värdefullt ur ett internationellt perspektiv. Därför är Örbacken utsett till Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk över värdefull natur inom EU.

För dig som besökare

Intill reservatet finns en parkeringsplats för cirka 5 bilar. Här finns ett fikabord. Vid parkeringen och i reservatet finns skyltar med karta, regler och information om områdets naturvärden. Från parkeringen följer en liten kort vandring på en grusväg in till kalkkärret. En kortare rundslinga går i kärret med spång över de blöta områdena. Cirka 100 meter sydost om parkeringen finns ett vindskydd med eldplats som hör till Östgötaleden som passerar förbi här. 

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rast-/vindskydd
  • Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 10,8 hektar
Skyddsår: 1980
Markägare: Mjölby kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland