Mörkahålkärret naturreservat

Ett rikkärr, en sumpskog och en damm - Mörkahålkärrets naturreservat på Omberg erbjuder stora möjligheter för alla som gillar våtmarker och orkidéer!

I kärret finns en rik förekomst av kalkanpassade växtarter. Bland de många orkidéerna förekommer flugblomster och skogsnycklar i stor mängd. Här förekom också det mycket sällsynta knottblomstret.

I kärret växer även rikligt med axag, majviva, tätört, vattenklöver och blodrot. Det finns många typiska snäckor, varav några är mycket sällsynta och till och med hotade av utrotning.

Runt om kärret dominerar en sumpig skog med al och gran. Här och var finns fina socklar på alarna. En del granar är mycket grova. Sumpskogen omger också bäcken som rinner västerut. Floran är mycket rik med förekomst av bland annat tvåblad, skogsbingel, och liljekonvalj.

Mörkahåldammen skapades 1919 genom att man dämde upp två bäckfåror som rann ned till Mörkahålkärret. Dammen, som är cirka 1,5 meter djup, anlades av skogsskolan på Omberg för att tjäna som fiskodling för ädelfisk, i dag finns bara ruda och möjligen sutare i dammen. Men det finns gott om smådjur och insekter. Här lever större och mindre vattensalamander, snok, padda, klodyvel och ryggsimmare.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 10,7 ha
Skyddsår: 1998
Markägare: Assi Domän AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland