Mörkahålkärret naturreservat

Mörkahålkärret är en av Ombergs mer okända pärlor. Helt klart värt ett besök när blomningen är som finast i kärret. Blomningen börjar i maj och avlöser med olika arter in i augusti. Detta naturreservat erbjuder fina upplevelser för dig som gillar våtmarker, ovanliga växter och orkidéer.

Naturreservatet kan delas upp i tre olika områden: kalkkärret, sumpskog och dammen. I kalkkärret växer halvgräset axag tätt. Här finns även många kalkanpassade växter. Du som besökare kan till exempel hitta olika orkidéer som flugblomster och skogsnycklar. I kärret finns många typiska snäckor, varav några är mycket sällsynta och till och med hotade av utrotning.

Runt kärret och den västrinnande bäcken växer en sumpig alskog och granskog. En del grova granar står här bland tvåblad, skogsbingel och liljekonvalj. Här växer även det mycket ovanliga knottblomstret.

Mörkahåldammen skapades 1919 för att tjäna som fiskodling för ädelfisk. Uppdraget misslyckades, men dammen fortsätter att vara intressant trots detta. I dammen lever gott om smådjur och insekter, till exempel hotade arter som större och mindre vattensalamander.

För dig som besökare

På Omberg finns flera olika vandringsleder att välja på. Genom Mörkahålkärret går både den blå leden och den gröna leden. Den blå kallas för Ellen Keys led och är 6 kilometer lång och den gröna leden kallas för Älvarumsleden och är 7 kilometer lång. Den blå leden startas förslagsvis från Hjässatorget medan den gröna leden startas från Stocklycke.

För dig som inte vill gå så långt utan bara vill besöka Mörkahålkärret rekommenderas att gå den blå leden från Stocklycke till Mörkahåldammen och sedan ta in på den gröna leden genom Mörkahålkärret och slutligen följa Tillyvägen (mindre grusad bilväg) tillbaka till Stocklycke. Denna promenad är cirka 2,5 kilometer. Du behöver inte stövlar eftersom leden över kärret går på träspänger.

Stora parkeringsplatser finns både vid Stocklycke och Hjässatorget. Vid Stocklycke finns torrdass, soptunna, grillplats och informationstavlor. Här ligger även Stocklycke vandrarhem. Vid Hjässatorget finns torrdass, grillplatser och vindskydd.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Servering Servering
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 10,7 hektar
Skyddsår: 1998
Markägare: Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland