Drevfjällen

Drevfjället är ett vidsträckt och väglöst vildmarksområde. Det är beläget sydväst om Idre och gränsar till Norge. Här finns Dalarnas största sammanhängande urskogsområde, med en unik natur, värdefull vildmark och tallar som är äldre än 500 år.

Höga berg och vida myrar

Här ligger gränsfjällen Härjehogna, Vithogna, Rödfjället och Drevfjället. Av dessa är Härjehågna högst med sina 1185 meter över havet. Dessa lågfjäll har mjukt rundade former och är oftast lätta att bestiga. Mot kalfjället vidtar en zon av fjällbjörkskog. Delar av området är mycket rikt på myrar, där många spännande våtmarksfåglar gärna håller till.

Fågelrika myrar

Reservatets myrar tillhör Dalarnas mest fågelrika. Storkölens våtmarker är särskilt värdefulla. De ingår i ett nätverk av världens viktigaste våtmarker. Bland myrarnas bevingade invånare finns småspov, gluttsnäppa, brushane, gulärla och ljungpipare. Ljungpiparen är nog den som är lättast att känna igen. Den springer längs marken, visslar ett entonigt, lite vemodigt läte, flyger upp och sätter sig ett stycke bort. Allt för att skydda boet, där det finns ägg eller redan kläckta fågelungar.

Gammeltallar opåverkade av skogsbruk

Nedanför fjällen utbreder sig en högslätt där landskapet utgörs av en mosaik av skog och myr. Här finns länets störst sammanhängande urskogsområde. Stora delar är helt opåverkade av skogsbruk. Området kännetecknas av glesa tallskogar med stort inslag av gamla grova träd. Tallar äldre än 500 år har påträffats och i vissa partier finns rikligt med torrakor. Hela området visar spår efter äldre skogsbränder.

Stormhatt och varglav, sädgås och utter

Kalfjällen här består av torr, ofta lavrik rished, av den typ som är speciell för Dalafjällen - ljungen ersätts av kråkris, blåbär och dvärgbjörk. Härjehågna är ett ovanligt artrikt fjäll eftersom här finns kalk. I ängsgranskogen växer stormhatten manshög. En annan för området märklig växt är ranunkeln hårmöja, som växer i vissa myrgölar. Uppe i fjällkanten kan man stöta på ormbunkarna krusbräken och taggbräken. Den sällsynta varglaven förekommer här och var på torrakor – döda, stående träd - ute på myrarna. I området finns flera av de stora rovdjuren, inklusive utter.

Fäbodar från förr finns fortfarande

Ett tiotal fäbodar finns i området. Många är dock förfallna eller rustade till fritidshus. De två finaste fäbodarna är Id-Perssätern och Lekåsen. På den sistnämnda finns det fortfarande djur om somrarna och flera intressanta byggnader. Förutom slåtter på fäbodvallen bärgades förr hö från myrarna omkring.

Vildmark för friluftsliv

Vildmarksområdets storlek, naturskönhet och ostördhet gör området mycket intressant för turism och rörligt friluftsliv. Läs om vandringsförslag och se fler bilder från Drevfjällen här!

Samtliga foton: Sebastian Kirppu, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Holmsjökojan är en stuga med fyra bäddar.  

Här ligger Holmsjökojan (länk till hitta.se)länk till annan webbplats

Stugan har ett rum med tre bäddar, bord, vedkamin & gasolspis. Mycket fint fiskevatten intill. På sommaren fin vandring och superb fågelskådning på myrarna.

Enkel utrustning för självhushåll. Vatten hämtas ute. Utedass. Ingen elektricitet. Husdjur är OK att ta med.

På vintern går skoterled ända fram till stugan. Lämpligt att åka antingen från Drevdagen eller Flötningen. Avstånd från Flötningen cirka 10 km, Drevdagen cirka 13 km.

Bokning

Bokas via Visit Dalarna (länk till Visit Dalarna)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyckeln till stugan ligger i kodlåst box.

Pris

Hela stugan 500:-/dygn eller 3000 :-/vecka.           

Vy över fjäll och fjällhedar

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld. Undantaget gäller inte torrakor, lågor och tjärstubbar.
 • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark,
 • framföra snöskoter inom ett område vid Hammaråsen enligt denna kartaPDF, som också finns med på skylten och i foldern.
 • landa med luftfartyg,
 • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål, med undantag för geovetenskapliga undersökningar med syfte att bidra till ökad kunskap om områdets geologi.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter), med undantag för insamling av bottenfauna.
 • genomföra eller bedriva större – fler än 100 deltagare – eller återkommande tävlingar, lägerverksamhet eller andra organiserade arrangemang,
 • bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet eller övningar inom fjällräddning och räddningstjänst.

Serviceinformation

 • Eldplats
 • Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats
 • Skidled
 • Skoterled
 • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1993
Storlek: 33222 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.
Ramsar:
Delar av området ingår i fågelskyddsområdet Ramsar.
Läs mer om Ramsar