Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hartjärn

Reservatet är beläget på det flacka Kapplabergets sydostliga sluttning, ungefär en halvmil söder om Björbo. Omgiven av några mindre myrmarksområden breder här en tät gammal tall- och granskog ut sig.

Gamla träd med hänglavar

De västra och norra delarna är de äldsta, där rikligt med hänglavar hänger från träden och några träd har uppskattats vara runt 250 år gamla. De östra och sydöstra delarna är inte lika gamla. Där finns träd som är 150 år yngre.

Intressant fotoserie från reservatet

Fotografen Bengt Erkers i Björbo har fotoserier från Hartjärnsreservatet från i stort sett fasta fotopunkter från 1976 och sedan vart tionde år fram till nutid. Där kan man särskilt på några av bilderna få en inblick i dynamiken i en naturskog. Bengt tänker fortsätta fotografera, men nu med femårsintervall. I rastkojan vid reservatet ligger en pärm med alla fotona så att du som besökare kan ta med pärmen in i reservatet och jämföra vid de enkla stolpar som Bengt satt upp vid fotopunkterna. Vissa av stolparna har ramlat, så det kan vara svårt att hitta alla fotopunkterna.

Besöksinformation

För att besöka reservatet svänger du av Riksväg 66 vid vägskylten ”Naturreservat 4 km” och sedan är det skyltat mot naturreservatet. Observera att vägen under tjällossningstider är bommad direkt efter avtaget från Riksväg 66.

Reservatet ligger precis norr om vägen och det finns en parkering med plats för cirka 5 bilar där det finns reservatsskylt och rastbord.

Genom området passerar en vandringsled som ingår i ett stort ledsystem som knyter ihop gamla fäbodleder i Gagnefs kommun. Det är Friluftsfrämjandet Gagnef som förvaltar ledsystemet.

Efter ungefär 100 meters vandring från parkeringen ligger en kolarkoja som även den förvaltas av Friluftsfrämjandet Gagnef.

Informationstavlan i Hartjärns naturreservat

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna träd och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildades: 1967/1982/2018
Storlek: 42 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350