Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grävsbuan

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Området är beläget på Grävsbodbergets branta östsluttning. Grävsbuan är lätt tillgänglig i norr från den stig som går från fäboden Grävsbodarna. En strövstig leder från stigen upp på branten.

Många olika trädslag trivs här

Ovanför branten lever tallskogar, medan det i rasbranten finns en hel del olika lövträd som asp, sälg, rönn och klibbal. Antalet hänglavar är stort i området, t.ex. granlav, skägglav och violettgrå tagellav. Både korp och lavskrika lever här.

Kulturhistoriska förhållanden

Grävsbuan har fått sitt namn från fäboden som ligger i närheten. Marken nedanför branten har varit brukad som åkermark. Åkermarken ligger dock sedan länge för fäfot. Inom reservatet finns även spår av en kolbotten och en kojruin.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
  • fånga eller insamla djur,
  • framföra fordon ex. cykel, terrängtraktor o.d.,
  • plantera främmande djur- eller växtart,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • tälta,
  • medföra lös hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 19 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss