Sandholmen

Där Dalälven mynnar i norra Siljan har ett antal holmar av sand bildats. Sandholmen är en av dem. Här finns en fin rastplats och en ovanlig växt.

Många fåglar häckar på Sandholmen. Under häckningstid är det förbjudet att störa fåglarna eller vistas nära häckningsplatser. Tänk på att hundar ska hållas kopplade under denna tid!

Du tar dig hit med båt

Till Sandholmen kan du ta dig med båt på sommaren. Ilandstigning får endast ske på västra sidan i den skogbeklädda delen mellan vindskyddet och bryggan.

På Sandholmen finns ett vindskydd med eldplats. Tältning får endast ske på anvisad plats. Kom ihåg att ta med dig ditt skräp hem igen så att det ser trevligt ut för nästa besökare.

Under häckningstid är det förbjudet att störa fåglarna eller vistas nära häckningsplatser. Tänk på att hundar ska hållas kopplade under denna tid!

Daggvide, en ovanlig art i växtriket

På Sandholmen växer den mycket ovanliga videarten daggvide. Den bildar stora snår på ön. Daggviden växer nästan uteslutande i sanden. Rikligast är den i centrum av ön som ett bräm mot den låga tallskogen. Även på brinken ovanför pålverket växer den rikligt och syns på flera av bilderna nedan.

Daggvide är sällsynt och finns ursprungligen bara i Värmland och Dalarna, men kan även påträffas förvildad i andra landskap. På sina naturliga växtplatser förekommer arten på älvstränder och fuktängar. I beslutet kallas arten för det gamla namnet daggpil .

 Samtliga foton: Eva Engström, privat.

Vy över Siljan med sandrevlar i förgrunden.

Foto: Eva Engström (privat).

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • elda annat än på särskilt anvisad plats,
  • skada växande träd och buskar samt plocka eller gräva upp blommor, gräs, mossa eller lavar,
  • tälta annat än på anvisad plats samt
  • förtöja motorbåt annat än på anvisad plats.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1982
Storlek: 3 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss