Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tyskö-Nästö-Prästö

Dessa öar är belägna i sjön Runn och är skogbeväxta med både gran och tall. Här växer barrskogar med drygt 100-åriga träd. Området har ett stort friluftsliv både sommar som vinter. Öarna ligger strax norr om sundet in till Ösjön, mellan Kyna och Hinsnoret.

Skog över 100 år gammal

Tyskö hyser en 120-årig grandominerad skog på öns norra och mellersta delar. Längs östra stranden växer en 130 år gammal tallskog och på den västra finns två yngre granbestånd. Både Nästö och Prästö är dominerade av drygt 100-åriga tallskogar. På Nästös mitt finns ett 100-årigt rent granbestånd.

Öar påverkade av människor

Öarna har sedan länge haft en stor kulturpåverkan. På Tyskö finns en mindre slaggförekomst vid västra stranden. På samma ö finns en stensättningsliknande lämning som är något osäker som fornlämning. På Tyskö finns även stora arealer gamla övergivna slåtter och åkermarker. På Prästöns östra strand finns en stensättningsliknande lämning.

Strategiskt läge

Öarna ligger strategiskt vid vattenvägarna mot de gamla virkesslukarna Kopparberget och senare sågverken vid Korsnäs. Av detta kan man anta att öarnas skogsbestånd har nyttjats hårt genom seklen.

Vacker solnedgång över sjö med flera öar

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada mark eller geologiska naturföremål,
 • skada växande eller döda träd och buskar, varken stående eller omkullfallna,
 • gräva upp eller plocka blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
 • fånga eller insamla djur,
 • göra upp eld, annan än på särskilt iordningsställda platser,
 • köra motordrivet fordon i terrängen,
 • stadigvarande förankra husbåt inom reservatets vattenområde.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Bildades: 1993 av Borlänge kommun
Storlek: 98 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Borlänge

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@borlange.se

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss