Tryssjöberget

Missa inte ett besök till Tryssjöberget! Här finns Gagnefs högsta punkt, tallar som är över 300 år gamla tallar och anrika fäbodleder.

Gagnefs högsta punkt!

Tryssjöberget ligger höglänt med ett par smala sprickdalar som skär igenom området. Högst i hela Gagnefs kommun når Tryss klack med 493 m. och några lodytor förekommer i berggrunden.

Biologi med Gagnefs äldsta träd?

Det biologiska värdet är knutet till den naturskogsartade barrskogen. Här bedrevs länge fäbodbruk och skogen kolades, men det står fortfarande kvar tallar äldre än 300 år och granar äldre än 200 år. Berg, myrar och vattendrag ger variationen och bra förutsättningar för att tjäder ska trivas.

Kulturhistoria med unikt ledsystem

Tryssjöbergets naturreservat ligger i en trakt med starka fäbodtraditioner. Stigar och leder som bygger på de gamla fäbodlederna passerar reservatet, som leden mellan Tryssjöbodarna och Grånsbodarna. Lederna ingår i ett unikt och stort ledsystem som baseras just på de gamla fäbodvägarna. Det finns också flera spår från kolningsepoken i form av gamla milplatser och rester av hoprasade kolarkojor.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan du ta grusvägen som går mellan byarna Backbodarna och Södra Tansbodarna. Ungefär i höjd med mitten av sjön Tansen går en väg in österut mot Tryssjöbodarna. På strandkanten i norra änden av Tryssjön finns en slogbod, i anslutning till denna kan man parkera längs vägen.

Reservatsskylt saknas i dagsläget.

Genom området passerar vandringsleder som ingår i ett stort ledsystem som knyter ihop gamla fäbodleder i Gagnefs kommun. Det är Friluftsfrämjandet Gagnef som förvaltar ledsystemet.

Från slogboden vid Tryssjöns strand går en vandringsled upp till Tryss klack. Vandringen är cirka 1,2 km enkel väg. Leden är lite halvdant markerad, så det kan vara lite svårt att hitta ledstarten bakom fäbodstugorna man passerar, men leta lite så hittar ni den.

Från slogboden går en vandringsled norrut längs vägen och efter ett tag viker den av upp mot skogen och in i reservatet. En bit in i reservatet delar sig leden. Tar du höger går leden ut ur reservatet och vidare mot Gränsbodarna. Håller du vänster kommer du till Ersholsklack, där det finns en slogbod med eldstad. Enligt reservatsföreskrifterna får man inte skada träd, varken stående eller omkullfallna, så medtag egen ved om du vill elda. Leden fortsätter sedan mot Finntorpet.

Från vägen vid Stormyran och upp till slogboden är det cirka 1,5 km enkel väg.

Vy över frostiga vinterskogar.

Foto på sidan: Johanna Malmgren, Stefan Borgström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
  • framföra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag från att framföra skoter på markerade skoterleder då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t ex insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2008
Storlek: 255 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss