Nåskilen

En gammal granskog med ett stort dött liggande träd utan bark på marken.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Nåskilen består av ett kuperat område med ryggar, gropar, vätar, myrstråk och en djupt rinnande bäck. Här växer både gamla tallar och granar, men även mycket lövträd som björk, asp, gråal, klibbal och sälg. Det finns spår av tidigare skogsbränder och nya naturvårdsbränningar har genomförts.

Varierande skog med blandade trädslag

Skogen vid Nåskilen är blandad i ålder och artsammansättning. Det finns flera mycket gamla tallar här och var. Tätare granbestånd förekommer längs bäckdalarna. I fuktigare partier växer det björk och spritt i området finns även asp, gråal, klibbal och sälg.

Ovanlig bock raggar gärna här

I området förekommer flera intressanta skogsinsekter. Till exempel finns den sällsynta raggbocken här. Den har minskat för att skogarna blir yngre och tätare. Om man på konstgjord väg gör skogen mer öppen, gynnas raggbocken. Det kan man göra genom att fälla en del tallar och låta dem ligga i soligt läge eller genom naturvårdsbränning. Det var precis vad som gjordes här både 1999 och 2000, då skogen kontrollerat sattes i brand. I den här lilla skriften kan du läsa mer vad man kan göra för just raggbock:
Gynnaraggbocken! Tips på enkla naturvårdsåtgärder för en hotad skalbagge i tallskogen Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Många andra arter trivs också här

Många lavar och svampar gynnas av den varierande skogen och de många döda träden i området. Här finns bland annat violettgrå tagellav, liten spiklav, lunglav, skrovellav, doftskinn, rynkskinn, rosenticka, tallticka. Bland de mer ovanliga fåglarna kan nämnas tretåig hackspett och duvhök. Dessutom de brandgynnade kärlväxterna grönpyrola, nattviol och myskmåra setts och en stor mängd av sumpskogsorkidén korallrot.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon, t.ex. snöskoter,
  • fånga eller samla in djur, t.ex. insekter,
  • klättra i boträd eller att medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter,
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, vedsvampar eller lavar.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 114 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss