Rädån

Vacker bäck i en lummig barrblandskog. Örtrik vegetation i bäckkanten.

Rädån rinner fram i en vacker ravin och kastar sig här och var ner för små vackra vattenfall. Skogarna har undgått avverkningar, vilket har gjort att granarna fått växa sig stora. Tillsammans med ån har det bildats en lummig, fuktig miljö där många växter och djur trivs. Även människan, för här passerar Siljansleden och en rastplats finns intill Rädån.

Variationsrik skog ger rik växtlighet

Skogen som finns i reservatet uppvisar stor variation i ålder och storlek. Här finns mycket död ved som skapar förutsättningar för många arter. Skogen bidrar även till att upprätthålla en hög och jämn luftfuktighet i området vilket gynnar en mängd arter.

Här finns gott om mer eller mindre hotade arter; lavar (skuggblåslav), svampar (rödgul trumpetsvamp), kärlväxter (knärot) och fåglar (tretåig hackspett och järpe).

Naturligt vattendrag

Eftersom Rädån inte använts för flottning har vattendraget behållit sin naturlighet. Variationen med stenar och block är gynnsam för ett stort antal arter. Både över och under vattnet finns en stor andel med död ved, stora stammar och grenar, vilket bidrar till en betydelsefull variation i vattenmiljön. Den döda veden utnyttjas av ett flertal arter, såsom insekter, mossor, svampar och fiskar.

Flytande skidspår och vandringsleder

Området ligger när Fryksås och Orsa Grönklitt. Kanske är det till och med gamla skidspår som rinner i Rädån? I barmarkstider kan man vandra hit på Siljansleden och kanske inta sin matsäck vid vindskyddet i norr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Bildades: 2012
Storlek: 41 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss