Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Anjosvarden

Anjosvarden rymmer tre trädlösa lågfjäll, så kallade varder. De kan knappast betecknas som fjäll i vanlig mening, även om många fjällväxter finns här. Men vildmarkskänslan är minst lika stor som i fjällvärlden. Välkommen till ett av Dalarnas största väglösa områden!

Vägbeskrivning

Från Orsa: Åk igenom byn Untorp och passera bron över Dyverån. Direkt efter bron svänger du höger in på första vägen och följer den i cirka 6 km. En vägvisare på höger sida med "Anjosvarden" visar att du är framme där leden börjar.

Leder och rastplatser

Leden är märkt med orange markering. Sedan väntar en vandring på 3,5 km enkel väg som tar dig upp till toppen av Anjosvarden. Utsikten är storslagen! Strax innan du kommer fram till toppen delar sig stigen. Om du tar av mot höger finns ett vindskydd samt ett torrdass några hundra meter längre ner. Det finns även ett vindskydd nordväst om toppen. När du är nöjd för dagen tar du samma väg ner som du kom upp.

Kala varder under skogsgränsen

Anjosvardens högsta delar, cirka 760 meter över havet, befinner sig egentligen under skogsgränsen. Den ligger i Dalarna på 800-900 m ö h. De översta delarna har troligen tidigare varit beskogade men blivit kala genom klimatförsämring eller skogsbrand. På grund av höjdläget sker återbeskogningen mycket långsamt. Dessa fjälliknande toppar, kallas varder. En magnifik utsikt möter besökaren av Anjosvarden. I klart väder kan man se Transtrandsfjällen och Fulufjället i väster.

Från delvis påverkat till orörd skog

Skogarna i området består av gles och mager barrblandskog av naturskogskaraktär. Omkring sekelskiftet utfördes dimensionsavverkningar där endast de grövre träden avverkades. Kalavverkning och gallring genomfördes i slutet av 1950-talet i områdets nordligaste del från Gäddtjärnsvadens nordsluttning till Storgäddtjärnen. Andra partier i området är helt opåverkade av skogsbruk. På Anjosvardens nordsluttning finns ett mindre bälte med fjällbjörk.

Myrar med fåglar och stora djur

Stora myrområden, mest i form av sluttande kärr, förekommer i sänkorna mellan varderna. Myrvegetationen är mycket artfattig. Men myrarna har för övrigt stort ornitologiskt värde. Här kan man exempelvis observera brushane och myrsnäppa. Rovfåglar som förekommer i området är kungsörn, tornfalk och fjällvråk. Det kärva klimatet i området påverkar djurlivets sammansättning. Intressanta inslag bland däggdjuren är lo, björn och mård som gynnas av de ostörda betingelserna.

Stora friluftsvärden

Som väglöst vildmarksområde nedanför fjällen är Anjosvarden tillsammans med Våmhuskölen, Stopån och Norra Mora Vildmark i det närmaste unikt. Det är av stor betydelse inte bara för djurlivet utan ur friluftslivssynpunkt. Särskilt Anjosvarden med sin fjällika prägel och vidsträckta utsikt fungerar som ett lockande mål för skidfärder och skogsvandringar. Njut av skidåkning på skaren vintertid eller vandra på sommaren den 3,5 km (enkel väg) långa vandringsleden.

Vacker myr

Utefter Anjosvardens många små tjärnar kan du spana efter brushane och myrsnäppa. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon i annat fall än när fordonet är en snöskoter och den förs på markerad skoterled när marken är snötäckt,
  • gräva upp eller plocka blommor, mossor eller lavar,
  • skada torra träd eller vindfällen.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Bildades: 1991
Storlek: 2606 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss