Realsbo

Lövskog med vitsippor och en liten bäck

Vid naturreservatet Realsbo finns en gammal hagmark som övergått i en stor lövlund efter att markerna slutat att betas. Här växer främst ask, men det finns också en del hassel och andra lövträd. Ta dig hit i maj eller juni då fågelsången är som intensivast och lövkronorna ljusgröna.

Den sammanhängande askskogen bäddar för både en speciell lavflora och speciell markväxtlighet eftersom de glesa löven gör att mycket ljus kan sila ned. Närmast entrén har Realsbobäcken skurit ut små raviner. I branterna finns också en variationsrik flora.

Fågellivet är rikt med fåglar som svarthätta, gärdsmyg och kungsfågel. Flera hackspettarter har setts, bland annat mindre hackspett. 

Hela reservatet ramas in av granskog. Med jämna mellanrum tas granplantor bort. Annars skulle området på sikt övergå i en barrskog istället.

Från Realsbo hage går en vandringsled till naturreservatet Hässlen som ligger ett par kilometer norrut. Följer du leden söderut kommer du till naturreservatet Blåberget. Läs mer om du klickar på länken till höger.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • fånga eller insamla djur,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 20 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss