Tvärhugget

Tvärhugget har en brant sluttning mot söder. Men det är inte branten som är mest imponerande i detta område, utan de gamla högresta tallarna med en ålder på runt 300 år.

Stora gamla åldriga tallar

Tvärhugget uppvisar mycket stor variation i naturen. Magrast tänkbara lavtallskog växer i sydöst. Men där näringsförhållandena är mer gynnsamma övergår tallskogen i barrblandskog. I dessa delar växer de jättetallar som har gjort området uppmärksammat. Vissa av dem är säkerligen äldre än 300 år. En av Korsnäs uppmätt tall är 24 meter hög och har en diameter på 86 cm. Vackert silverfärgade torrtallar av imponerande dimensioner finns i stort antal, ofta utrustade med bohål.

Området har inte så många sällsynta växter, men fler finns kanske att upptäcka. En intressant upptäckt är dock den varglav som uppträder i praktfulla bestånd på två av myrmarkens gamla torrakor.

Kulturhistoria och friluftsliv

Det finns inte så många spår efter tidigare skogsbruk, förutom enstaka stubbar efter dimensionshuggningar. Skogsbrand har varit en viktig faktor i skapandet av dagens skogstillstånd, vilket flertalet brandspår i de gamla tallarna minner om.

Tvärhugget besöks ganska ofta sommartid tack var närheten till väg, den anlagda stigslingan och de sevärda gammeltallarna.

Foton: Lennart Bratt och Sebastian Kirppu.

En roligt formad talltopp

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2014
Storlek: 34 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss