Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ödet

Skog med mycket döda träd som ligger huller om buller på den gröna mossiga marken.

Foto: Lennart Bratt, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Skogen i Ödet är gammal och har höga biologiska värden. Ödet har inte bara ett poetiskt namn. Det är även en naturskön plats för den som uppskattar ödsliga ödemarker. Storblockighet och sumpmarker gör området bitvis svårframkomligt. Det är ändå värt ett besök för det rika växt- och djurlivet och gammelskogens skull.

Skogen har skonats från skogsbruk

Här har det bland annat påträffas sällsynta arter som västlig njurlav, aspfjädermossa och tretåig hackspett. Det mesta av skogen i området har skonats från modernt skogsbruk och har aldrig kalavverkats. Här har därför bevarats en stor del av den naturliga skogens sammansättning av arter och skogens ekologiska funktion.

Många döda träd ger liv åt andra arter

Området är variationsrikt både vad gäller trädens trädslagsblandning, åldersfördelning och storlek. Det finns även mycket döda träd, både liggande och ståend i olika storlek och stadier av nedbrytning. Död ved uppskattas av många olika växter och djur. Många fåglar, insekter och svampar till och med kräver det för att överleva. Skyddet av skogen i Ödet är därför ett led i bevarandet av den biologiska mångfalden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda träd
  • plocka mossor, lavar och vedsvampar samt samla in djur
  • framföra motordrivet fordon

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2003
Storlek: 50 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss