Prästgårdsängen i By

En grön äng med några stora lövträd i bortre delen, en syrénhäck vid sidan om och kossor som betar i stor hage nedanför.

Prästgårdsängen i By sköts av den lokala naturskyddsföreningen i Avesta. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I vackert läge med utsikt över de betade strandängarna ner mot älven, ligger Prästgårdsängen. Ängen, som sköts av kommunen, har en ovanlig flora.

Ovanligt ovanliga blommor växa här

Vid ett besök tidigt på våren - dessutom en regnig dag, fanns inte mycket blommor att beskåda. Bara nån enstaka midsommarblomster och bladen till bockroten. Däremot upptäcktes en något förvånad vinbergssnäcka, som här kryper på gränsen till sin nordliga utbredning. Men det här är en ovanlig äng, med ovanlig arter på en typ av vegetation som också är ovanlig. Typen kallas ängshaverot-torräng, vilken är mycket sällsynt i Dalarna.

Blommor i vitt och rosa och så några ovanliga gräs

Flentimotej har här sin enda växtplats i länet. Brudbröd och backsmörblomma blommar rikligt, åtminstone under ej alltför torra somrar. Ängshavre och luddhavre är de arter som det finns mest av, och enstaka exemplar av backglim kan hittas. Backvial bildar stora, vackert blommande snår. Man har även sett knölsmörblomma och backklöver här.

Informationen om arterna är hämtad ur "Floran i By socken" av Per Gustav Dalhielm, Avesta 1995.

Hitta hit

Det är inte så lätt att hitta till ängen, trots att den ligger så nära både kyrka och väg. Framför den gamla prästgården, söder om kyrkan, växer en syrénhäck. Vid dess södra ände finns en liten öppning i syrénhäcken. Genom den når man ängen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål
  • plocka eller gräva upp örter
  • fånga eller insamla djur
  • framföra motordrivet fordon i terrängen
  • beträda eller färdas inom området annat än på anvisad stig eller väg
  • rida eller cykla
  • inplantera ett för området främmande växt- eller djurart
  • tälta
  • göra upp eld

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1979 av Avesta kommun
Storlek: 0,15 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Avesta kommun

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
servicecenter@avesta.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss