Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tallåsen

Alldeles norr om kyrkan i By Kyrkby, där vägen från Horndal delar sig mot Fullsta och mot Avesta, ligger Tallåsens lilla naturreservat. Det är en 200 meter lång del av Möklintaåsen, som är täckt med mäktiga gamla tallar.

Vandra bland mäktiga tallar

Det krävs en liten kraftansträgning för att komma upp på åsen. Väl uppe är det lätt att vandra omkring här. Det är en mäktig känsla att blicka upp i grenverket på dessa knotiga jättetallar.

Här finns ett rastbord med bänkar. Du blickar ut över ängar och hagar åt väster. På andra sidan rinner Årängsån i sakta mak.

Åsen har bildats av isen

Åsen heter Möklintaåsen och är en sidoås till Badelundaåsen. Rullstensåsar består av sten, grus och sand, som har forslats hit av älvar under inlandsisen. När isen smällte och drog sig tillbaka norrut, landade materialet i dessa strängar som vi kallar rullstensåsar.

Åsen skapar en väl dränerad och torr miljö där olika växter och insekter trivs. Till exempel finns den lilla ormbunken månlåsbräken här. Många av låsbräkenets släktingar är fridlysta, men låt även denna underbart söta lilla växt vara! Enligt forskarna minskar den kraftigt, förmodligen av igenväxning och övergödning.

En gles tallskog på en höjd, där det knappt växer något på marken.

Tallarna på åsen är kraftiga och vackra. Slå dig ned vid rastplatsen och njut av dem en stund. Och tänk på den tjocka isen som en gång sakta drog fram över landet och formade denna ås. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada fasta naturföremål eller ytbildningar
  • färdas annat än till fots eller på skidor
  • tälta
  • göra upp eld

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildades: 1976
Storlek: 1,1 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss