Sälskapet

Gles tallskog i solljus med utsikt i horisonten.

Foto: Pia Söderström, Gagnefs kommun

Hit kan du komma om du vill plocka blåbär och lingon, för det finns det gott om! Skogen är strövvänlig och lätt att ta sig runt i och dessutom får du en fin utsikt över sjön Lövsen.

Tallskog med gamla träd

Området består av en högt belägen äldre tallskog med bara enstaka granar och lövträd. Uppskattningsvis är tallarna mellan 100 och 200 år gamla. I norra delen är tallarna inte lika högväxta men förefaller ändå vara äldre. Vissa av dem har nämligen så kallad krokodilbark och platta kronor - två egenskaper som tyder på att träden varit med lite längre. Överlag är skogen mycket välskött och just därför förekommer det i princip ingen grövre död ved. Skogen är strövvänlig och man har fin utsikt ner mot sjön Lövsen.

För friluftslivet

Här planerar kommunen att ordna parkering, stig och en rastplats med eldstad för er som kommer hit på besök. För att få information om när detta är klart, se kommunens hemsida.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får insamlas för att bygga kojor etcetera samt för att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark, med följande undantag:
    - körning i samband med skötsel av skidspår vars bredd och dragning godkänts av kommunen
  • elda utöver på av kommunen iordningställd plats.

Dessutom är det förbjudet att utan kommunens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2019 av Gagnefs kommun
Storlek: 4,8 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss