Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lödersjön

Vy över myrar och skogstjärnar

Foto: Teresia Holmberg, Länsstyrelsen Dalarna.

Lödersjöns naturreservat är en blandning av skogar, myrar, små tjärnar och vattendrag. Reservatet breder ut sig mellan Lödersjöberget och Råberget som är kommungräns mellan Malung-Sälen, Mora och Vansbro.

Myrar av olika slag med många arter

Reservatets största naturvärden finns på myrarna. Vad sägs om myrar med lösbottnar, flarkmyrar med fastmattesträngar, mjukmattekärr och flarkgölar. För de flesta av oss låter det som rena grekiskan, men de olika typerna av myr ger området en stor artrikedom. Förutom en rad mer eller mindre sällsynta fåglar finns också ovanliga lavar och svampar. Den knallgula varglaven är till exempel vanliga på torrakor på myrarna (i bildspelet ovan).

Gamla tallar och sällsynta lavar

På myrholmarna finns en talldominerad skogen med träd som har 200-300 år på nacken. Någon enstaka till och med över 400 år. Skogen har många spår efter bränder i levande tallar och på tallstubbar. I en stubbarna har spår efter sex bränder kunnat räknas.

På och mellan myrholmarna finns en hel del varglav. Den är en rödlistad och fridlyst art som trivs på gamla torrakor av tallar som vuxit långsamt och länge och fått mycket sol. Andra sällsynta arter är t.ex. violettgrå tagellav, tallticka och skrovellav.

Fågelrikt med många arter

På Vid Lödersjön trivs typiska våtmarksarter som storspov, gluttsnäppa, ljungpipare, gulärla, grönbena, ängspiplärka och dalripa. Även sjöfåglar som storlom och fiskgjuse, samt skogsfåglar som orre och flera hackspettarter, har setts i Lödersjöns närområde. Bland de rovfåglar som har jaktmarker här kan nämnas bivråk och blå kärrhök samt flera ugglearter.

Friluftsliv

Jakt och fiske bedrivs i området. I norra delen går en skoterled genom området. Ett av syftena med reservatet är att lämna utrymme för tystnad och en känsla av orördhet. Därför kommer inga sommarleder att märkas upp i övrigt genom reservatet.

Vy över myrar och skogstjärnar

Foto: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen Dalarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp en mindre eld. Undantaget gäller inte torrakor, lågor och tjärstubbar.
  • framföra motordrivet fordon på i terrängen. Gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att skoter får framföras på i terrängen markerade leder då marken är snötäckt.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 555 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss