Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långsjöskogen

Närbild på ormen snok, med sina vitgula fläckar på sidan om huvudet. Resten av kroppen är gråsvart och glänsande i ett rutmönster.

I Långsjöskogen kan du få träffa på en av våra fridlysta ormar - snoken. Den är ofarlig, men vissa personer upplever det som lite läskigt att stöta på en orm. Backa då bara långsamt därifrån. Foto: Sören Nyström, Borlänge kommun.

Långsjön är ett välanvänt område med många större och mindre stigar. Här promenerar man till badplatsen eller bara för att se vitsippor eller höra fågelsång. Skogen är en mosaik av olika miljöer, där den mest iögonfallande är den högstammiga blandskogen som möter dig på vägen in i reservatet.

Sjö formad efter isblock

Långsjön är en så kallad dödisjö. Sådana bildades i samband med landisens avsmältning då kvardröjande isblock bäddades in i sand och grus för att sedan så småningom smälta bort. Gropen som bildades efter isblocket blev sedan dagens Långsjön.

Tidigare militär användning

Genom att området använts för militär övningsverksamhet har det en unik markanvändningshistoria. Inget produktionsskogsbruk har bedrivits, men det har förekommit både vedhuggning och grävningar i marken. Den historiken har bidragit till dagens utseende med högstammiga ofta glesa blandskogar med ett varierande inslag av grova tallar, granar, björkar och aspar.

Rikt djur- och växtliv

I sluttningen längs Långsjön och i några andra partier finns ett rikt buskskikt med hägg, björk, rönn, asp och sälg och ett örtrikt fältskikt. Den nordvästra delen avviker med sitt täta men ganska högstammiga gråalbestånd med inslag av björk och sälg. Den grova, långa och blandade skogen och den bitvis rika tillgången på död ved skapar många värdefulla småbiotoper för växter och djur t ex ekorre, snok, mindre hackspett, blåsippa, tibast, skavfräken, ormbär, blåtry och nejlikrot.

Besöksinformation

För att komma till reservatet kan du följa Smedjebackevägen västerut från Romme. Direkt efter idrottsplatsen svänger du söderut, sen är det skyltat mot Långsjön och badplatsen. Vägen till badplatsen går genom reservatet och till reservatsparkeringen. Man parkerar på gräsplanen i skogsgläntan. Följer man vägen några hundra meter till genom reservatet kommer man till badplatsen grusparkering med plats för ännu fler bilar.

Vid reservatets parkering finns reservatsskylt. Härifrån utgår vandringsleden som dels tar dig till badplatsen och sedan vidare på en cirka 1,8 km lång vandring genom reservatet.

Vid badplatsen finns rastbord samt torrdass.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd, stubbar och buskar. Det gäller både stående eller omkullfallna sådana.
  • köra motordrivet fordon utom på vägen till badplatsen med tillhörande parkeringsplats

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2008
Storlek: 37 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss