Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kloster

Kloster är ett eldorado för fåglar och de som skådar fågel. De vidsträckta våtmarkerna och asprika skogarna sjuder av liv vår och höst. Reservatets gamla och murkna aspar gör att lavar, skalbaggar och vedsvampar trivs här. Öster om fågeltornet betas markerna av kor. Passa också på att besöka den restaurerade Engelska parken vid Klosters herrgård.

Njut av fågel och fägring

Här kan se de vackra strandängarna vid Klosteråns mynning med betande kor. Där fastmarken övergår till våtare ängar, starrbälten och vattenspeglar med flytbladsväxter finns de flesta fåglarna. Det är fåglarna de flesta kommer hit för att se.

Flinesjön är fåglarnas pausrum

Flinesjön är en av Dalarnas mest fågelrika sjöar. Fågellivet är som rikast under vår och höst. Fåglarna är på väg att flytta norrut på sommaren, till rikare marker, eller söderut på hösten till varmare breddgrader. Då besöks strandängarna av stora flockar med änder, gäss och vadare. Under den här tiden kan det löna sig att spana efter sångsvan, trana, bläsand, kricka, tofsvipa, beckasiner och snäppor. Inte sällan ses rovfåglarna fiskgjuse, brun kärrhök, havsörn och tornfalk jaga över de öppna våtmarkerna.

Inte bara fåglar finns att skåda här

Njut av de flytande öarna av blommande vattenklöver, eller färgskiftningarna i vass-, säv- och fräkenbältena vid strandkanten. Bland asparna kan du få syn på den stora aspfjärilen. Lättare är kanske att studera en av världens rikaste förekomster av den mycket sällsynta strandskinnlaven. Den gråblåa laven växer längst ned på asparnas stammar ute vid Rankholmen. Även bland asparna finns ett rikt fågelliv. Man har påträffat inte mindre än sex arter av hackspettar här.

Engelsk park

Vid Klosters herrgård, strax utanför reservatet, finns en restaurerad engelsk park. Här kan du gå en grusad slinga genom Klosteråns ravin och göra en avstickare in i naturreservatet. Vid herrgården finns också ett litet museum som berättar om traktens långa industrihistoria. Länk finns under Mer information.

Betesmarker i förgrunden och Flinesjön i bakgrunden

Flinesjöns fågelrika marker. Foto: Länsstyrelsen. Fotografier i bildspelet tagna av Jens Montelius Risberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Lars Dahlström.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar eller lavar,
  • fånga eller insamla djur,
  • göra åverkan på torra träd eller vindfällen,
  • tälta,
  • göra upp eld.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildades: 1992
Storlek: 227 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EUs nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Aktuellt!
Vi kommer att fortsätta röja gran i reservatets västra delar. Röjningarna är en naturvårdande skötselåtgärd då granen annars breder ut sig i de ljusa tallskogarna och lövskogsmiljöerna.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Leif Helldal

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250338

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss