Mötesbord med tre deltagare kring bordet som pratar med varandra.

Jobba hos oss

Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att länet och regionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

Vår uppdragsgivare är regeringen och våra kunder är alla som bor eller verkar i Dalarna.


Vår verksamhet spänner över många samhällssektorer och vårt arbete medverkar i samhällsutvecklingen och gör skillnad för samhället. Vill du bli en av oss?

Lediga tjänster

 • Registrator

  Vi söker en registrator till vårt team.
  Länsstyrelsen får varje dag in mängder av handlingar som måste tas om hand och diarieföras, både från privatpersoner och...

 • Rättschef

  Som rättschef har du en central roll i Länsstyrelsens arbete.
  Din närmsta chef är länsrådet.
  Du har inget personalansvar.
  Du är placerad vid Funktionen för...

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund.

Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden

- rättssäkerhet,

- kunskap,

- samarbete och

- bra bemötande.

Det finns många fördelar med att jobba hos oss på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Vissa hänger samman med att vi är en statlig myndighet, medan andra är mer specifika för just vår arbetsplats.

Vi erbjuder bland annat:

 • Flexibla arbetstider
 • Lång semester: 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder
 • Några lediga klämdagar och halvdagar per år i samband med röda dagar
 • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid
 • Friskvårdsbidrag, 2 500 kr/år
 • Föräldrapenningtillägg (10 %) utöver föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut
 • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år
 • Subventionerad ersättning för läkarbesök och läkemedel
 • Rökfri arbetstid
 • Friskvård

Hälsosam livsstil

För att uppmuntra och stimulera till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid har vi ett friskvårdsprogram. Hos oss erbjuder vi dig en timmes friskvård per vecka under arbetstid och friskvårdsbidrag, så du kan köpa motionskort eller massage till subventionerat pris.

Dessutom finns möjlighet att delta i olika motionslopp, där vi står för halva anmälningsavgiften.

Förmåner och villkor för statligt anställda på Arbetsgivarverket webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mycket och varierad kompetens. Här finns bland annat jurister, samhällsplanerare, arkeologer, statsvetare, miljövetare, ekonomer, ingenjörer, veterinärer, biologer och agronomer.

 Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Registrator 112-14601-2019
 • Rättschef 112-13151-2019
 • Vikariat jordbrukarstöd 112-12577-2019
 • Process/Projektledare 112-12866-2019
 • Länsveterinär 112-11300-2019
 • Handläggare förorenade områden 112-8968-2019
 • Energi- och klimatstrateg 112-6825-2019

Här publicerar vi tillsatta jobb. Vill du överklaga beslutet måste du göra det skriftligen inom tre veckor efter det att tillsättningsdatum anslagits.

--------------------------------------------------------------------------------------

 • Jurist 112-11678-2019
  Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla den 22 november 2019. Länsstyrelsen Dalarna måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om detta beslut lämnades på Länsstyrelsens anslagstavla (senast 13 december 2019), annars kan överklagandet inte prövas.
 • Arkeolog 112-8688-2019
  Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla den 8 oktober 2019. Länsstyrelsen Dalarna måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om detta beslut lämnades på Länsstyrelsens anslagstavla (senast 29 november 2019), annars kan överklagandet inte prövas.
 • Tillsynshandläggare för alkohol- och tobakstillsyn 112-8768-2019
  Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla den 28 oktober 2019. Länsstyrelsen Dalarna måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om detta beslut lämnades på Länsstyrelsens anslagstavla (senast 19 november 2019), annars kan överklagandet inte prövas.
 • Miljöskyddshandläggare 112-8979-2019
  Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla den 18 oktober 2019. Länsstyrelsen Dalarna måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om detta beslut lämnades på Länsstyrelsens anslagstavla (senast 8 november 2019), annars kan överklagandet inte prövas.

Vill du överklaga ett beslut?

Överklagan måste ske skriftligen och senast tre veckor efter den dag informationen om tillsättningen tillkännagivits på Länsstyrelsens anslagstavla.

Skicka överklagan till:
Länsstyrelsen i Dalarna,
Enheten för ekonomi, personal och kommunikation,
791 84 Falun.

Tala om vilket beslut du överklagar, underteckna brevet, förtydliga namnteckningen och ange adress och telefonnummer.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)