Mötesbord med tre deltagare kring bordet som pratar med varandra.

Jobba hos oss

Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att länet och regionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

Vår uppdragsgivare är regeringen och våra kunder är alla som bor eller verkar i Dalarna.


Vår verksamhet spänner över många samhällssektorer och vårt arbete medverkar i samhällsutvecklingen och gör skillnad för samhället. Vill du bli en av oss?

Lediga tjänster

 • Enhetschef Samhällsskydd

  Länsstyrelsen i Dalarnas län söker en chef till enheten för samhällsskydd. Enheten har för närvarande 12 medarbetare. Det är ett vikariat för ordinarie chef som...
 • Stöd till egenföretagare

  Länsstyrelsen finansieras av statsanslag samt projektmedel från andra myndigheter och organisationer. Vi söker nu medarbetare som under en period ska ingå i en...
 • Länsveterinär

  Länsveterinären har ett varierande och brett arbetsområde. Du kommer bland annat att delta i tillsyn av djurhälsopersonal och läkemedelsanvändning. Fokus kommer...
 • Planhandläggare/samhällsplanerare

  Länsstyrelsen söker en medarbetare till enheten för kulturmiljö och samhällsplanering med god erfarenhet av fysisk planering. Som planhandläggare kommer du...

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund.

Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden

- rättssäkerhet,

- kunskap,

- samarbete och

- bra bemötande.

Det finns många fördelar med att jobba hos oss på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Vissa hänger samman med att vi är en statlig myndighet, medan andra är mer specifika för just vår arbetsplats.

Vi erbjuder bland annat:

 • Flexibla arbetstider
 • Lång semester: 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder
 • Några lediga klämdagar och halvdagar per år i samband med röda dagar
 • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid
 • Friskvårdsbidrag, 2 500 kr/år
 • Föräldrapenningtillägg (10 %) utöver föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut
 • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år
 • Subventionerad ersättning för läkarbesök och läkemedel
 • Rökfri arbetstid
 • Friskvård

Hälsosam livsstil

För att uppmuntra och stimulera till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid har vi ett friskvårdsprogram. Hos oss erbjuder vi dig en timmes friskvård per vecka under arbetstid och friskvårdsbidrag, så du kan köpa motionskort eller massage till subventionerat pris.

Dessutom finns möjlighet att delta i olika motionslopp, där vi står för halva anmälningsavgiften.

Förmåner och villkor för statligt anställda på Arbetsgivarverket webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mycket och varierad kompetens. Här finns bland annat jurister, samhällsplanerare, arkeologer, statsvetare, miljövetare, ekonomer, ingenjörer, veterinärer, biologer och agronomer.

 Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Enhetschef samhällsskydd 112-16368-2020
 • Stöd till egenföretagare 112-16186-2020
 • Länsveterinär 112-15922-2020
 • Planhandläggare/Samhällsplanerare 112-15860-2020
 • Energistrateg - uppdragsledare 112-12399-2020
 • Naturbevakare 112-8917-2020
 • Jurister 112-4562-2020

Här publicerar vi tillsatta jobb. Vill du överklaga beslutet måste du göra det skriftligen inom tre veckor efter det att tillsättningsdatum anslagits.

 • Enhetschef för enheten vilt 112-13472-2020
 • Handläggare av bidrag av lokalhyra till följd av coronapandemin 112-13613-2020
 • Kommunikatör 112-8554-2020
 • Enhetschef till enheten för jordbruk och djurskydd 112-2788-2020
 • Djurskyddshandläggare 112-7586-2020
 • Arkeolog 112-6515-2020
 • Miljöhandläggare - samordnare för arbetet med omprövning av vattenkraft 112-5447-2020
 • Vilt- och jakthandläggare 112-2038-2020
 • Miljöhandläggare - restaurering 112-5471-2020

--------------------------------------------------------------------------------------

Vill du överklaga ett beslut?

Överklagan måste ske skriftligen och senast tre veckor efter den dag informationen om tillsättningen tillkännagivits på Länsstyrelsens anslagstavla.

Skicka överklagan till:
Länsstyrelsen i Dalarna,
Enheten för ekonomi, personal och kommunikation,
791 84 Falun.

Tala om vilket beslut du överklagar, underteckna brevet, förtydliga namnteckningen och ange adress och telefonnummer.

Kontakt