Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hälla

Där Görälven och Fulan möts startar Västerdalälven. Den allra första sträckan består av det natursköna Hälla naturreservat. Området sträcker sig sju kilometer längs älven och innefattar ett 40-tal öar, artrika strandbrinkar och skogar. Det här är ett för Sverige ovanligt och märkligt landskap som kallas flätflod.

Fint fiske och tillgänglig led

Älven är välbesökt av fiskare som kan få napp av både harr och öring.
Även om du inte gillar att fiska är ett besök till Hälla trevligt. Vid Fulunäs finns en 20 meter lång tillgängliggjord grusad led som leder fram till en rastplats med bänkar och bord.
Ta med dig kanoten och starta din färd här, eller stanna bara till för att skåda det otämjda vattnets framfart.

Flätade floder

Flätfloder uppkommer där vatten strömmar fram genom så tjocka lager av sand och grus att det bildas ett flackt älvplan med holmar och näs.
Namnet Hälla kommer av att det förr fanns hällar i området. Dessa är bortsprängda sedan länge. Det gjordes för att förenkla för timmerflottningen.

I äldre tider användes holmar och strandpartier som slåtter- och betesmarker. Fortfarande står ängslador här och var längs älven.  Du kan också stöta på fjällkor som betar på ängarna i området.

Här trivs blommor, fåglar och musslor

I Hälla naturreservat finns förutom strömmande vatten även bergsbranter, tallhedar, tät granskog, sumpskog och myrar.
Här finns även ovanligt många olika arter, en hel del av dem sällsynta. Omkring 300 av Transtrands sockens 460 växtarter finns i Hällaområdet. Exempel på växter som trivs här är Smörboll, Kung Karls spira, Grenrör och Storgröe.
Några av de fåglar som häckar här är drillsnäppa, strömstare och storskrake.
På älvens botten finns den fridlysta flodpärlmusslan. Det är alltså förbjudet att plocka den.

Vy över stilla flytande vattendrag i strålande sommarsol

Där Hälla naturreservat börjar, börjar också Västerdalälven. Samtliga foton på sidan: Anki Alfredéen, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada mark eller geologiska naturföremål
 • skada träd eller buskar eller gräva upp växter eller ta bort mossa eller lav
 • köra motordrivet fordon i terrängen. Ägare eller nyttjare av fritidshusen öster om Hälla gård får från närmaste väg framföra terrängskoter på snötäckt mark till och från fritidshuset
 • fånga eller insamla djur förutom fiskar
 • ställa upp fordon annat än på särskilt anvisade platser
 • använda motorbåt eller annan motordriven farkost på vattnet.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Bildades: 1993
Storlek: 311 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss