Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skärklacken

Skog

I denna upp mot 200-åriga tallskog, finns spår efter både kolning och skogsbränder. Förutom den sällsynta hackspetten tretåig hackspett finns här flera ovanliga lavar och mossor.

Bergsklack och fäbod med samma namn

Strax väster om detta naturreservat finns en bergsklack med namnet Skärklacken. Nedanför bergsklacken ligger en fäbod med samma namn, Skärklacken. I fäboden finns både lämningar efter bebyggelse samt befintliga byggnader kvar.

Imponerande tallar och mycket död ved

Inledningsvis är det iögonfallande grova tallar som fångar besökarens blick, varefter granen i sluttningen också är av respektabel storlek. Äldre död ved finns sparsamt medan nyligen döda eller döende träd finns spritt i hela området. Spår av bränder finns i hela området i form av brandljud och kolnade stubbar. Skogen utgörs av både ren tall- och ren granskog och däremellan en blandning av dessa. Åldern på tallskogen är upp mot ca 200 år med ett flertal tallar i åldern 150 år medan de äldsta granarna är ca 130 år.

Bäck, sumpskog och myrar

Kring Bullerbäcken i nordost vid myrens utlopp finns en sumpskog som påverkats av översvämningar. Här är gott om död ved och inslag av klibbal på socklar. Längst i öster på myren finns tallskog med skvattram i bottenskiktet. Ute på den trädklädda myren finns stora mängder med torrakor av klenare mått. Nedströms reservatet har öring och bäcknejonöga påträffats.

Många sällsynta arter trivs här

Av de sällsynta arter som finns här, kan nämnas violettgrå tagellav, knärot, ullticka och tretåig hackspett. Knärot är en lågväxt orkidé med krypande jordstam, vilket gör att den bildar små mattor av bladrosetter. Den har små oansenliga grönvita blommor, men är faktiskt väldigt vacker om man tittar närmare. De vita håriga blommorna är ganska små och sitter i en något spiralvriden blomställning.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan du parkera intill Riksväg 66. Längs med stora vägen går en stickväg som passerar reservatet. Stickvägen är bommad, men strax innan bommen finns gott om plats vid sidan av vägen att parkera.

Följ stickvägen söderut cirka 100 m så kommer du till reservatet och reservatsskylten.

Här får du ströva på egen hand då det inte finns några iordningställda anordningar för besökare.

Närbild på ax med små vita, lite ludna blommor

Orkidén knärot. Foto: Per Gustavsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 24 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss