Lustigkulle-Rågåstjärn

En vägvisare i skogen.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I naturreservatet Lustigkulle-Rågåstjärn skyddas Rågåsen och en mindre rullstensås för framtiden. Här växer en 130-årig tallskog och mellan de ålderstigna tallarna ringlar promenadvänliga stigar fram längs åskrönen.

Rullstensåsar bildade efter inlandsisens avsmältning

Rågåsen och åsen mellan Fisklösen och Ljustjärnan är rullstensåsar som bildats under istiden. Åsarna har ett skarpt krön eftersom de bildats över högsta kustlinjen och aldrig rundats av vågors svall. Högsta kustlinjen kallas den högsta nivå som havet nådde när de stora inlandsisarna höll på att smälta ned. Sådana åsar som stack upp över havsnivån kallas för getryggsåsar. Rågåsens högsta punkt är Lustigkullen, som når 40 meter över sjöytan.

Barrblandskog som är rik på svamp

Åsarna är klädda av 130-årig tallskog. Här och var i skogen står även betydligt äldre trädjättar med uppemot 200 år på nacken. I gammelskogen finns gott om svamp. Ett exempel är skrovlig taggsvamp, en sällsynthet som bara växer i riktigt gamla barrskogar. De gråbruna hattarna dyker upp i skogen från juli till oktober.

Fisklösen har ett rikt fågelliv

I reservatet ingår den lilla sjön Fisklösen. På vattnet syns ofta knipor dyka efter föda. Med lite tur får du höra storlommens ödsliga rop från någon av områdets långa sjöar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • köra motordrivet fordon i terrängen,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta under längre tid än två dygn på samma plats.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 50 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss