Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Storhälla

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Storhälla är ett varierat skogsområde intill Flosjön, på vandringsavstånd från Dala-Floda. Här kan du sitta på hällen vid sjön och njuta av utsikten och lugnet, eller upptäcka skogen med gamla träd, ovanliga vedsvampar och se spår av äldre brukande.

Storhälla är slipad av inlandsisen

Namnet Storhälla kommer från en berghäll intill sjön. Den har fått sin form av att av inlandsisen slipat den för ca 10 000 år sedan. På hällen finns ett högvattenmärke inhugget 1916 då vattenståndet var högt över det normala. Se om du kan hitta det! Slå dig sedan ned och fundera över alla människor i tider före vår, som kanske suttit på samma plats och begrundat livet...

Döda träd ger liv åt många arter

Naturreservatet består av gran- och tallskog. Det finns sumpigare granskog i södra delen och blockig barrskog i norr med både gran och tall. Det finns en hel del döda, liggande granar, så kallade granlågor, där man på undersidan av stockarna kan få se rosenticka, ullticka och rynkskinn. Dessa vedsvampar är ovanliga i dagens skogslandskap eftersom det är brist på död ved. Andra ovanliga naturskogsarter som finns i reservatet är gammelgranslav, granticka, tallticka och garnlav.

Mänsklig verksamhet förr och nu

Öster om stora hällen finns en liten sandstrand där man har hittat spår som tyder på att detta varit en boplats för länge sedan. Det finns också spår av jordbruk under senare tid; röjda odlingsytor, odlingsrösen och en förfallen lada. På dessa igenvuxna marker finns grova aspar med lunglav.

Det kan vara svårframkomligt i delar av reservatet (blött eller blockigt) så det är lättast att gå på vandringslederna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att

  • skada växande eller döda - stående eller kullfallna - träd och buskar.
  • framföra motorfordon i terrängen både på barmark och snötäckt mark
  • elda på annat än angiven plats.

Det är också förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2016 av Gagnefs kommun
Storlek: 17 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss