Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Flomyran

En myr med gles tallskog.

Foto: Carl Lehto, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I en mosaik av myrar, sumskogar och blandskogar med gran och tall ligger Flomyran. Här kan du vandra på leden och få uppleva myrskogens hemligheter. Vad sägs om kjolgranar, spelande tjädrar och den svåruttalade laterittickan?

Spillning, slarvigt äten mat och balgropar

Under vårvintern 2015 undersöktes tjäderpopulationen i området. Då var omkring 15 tjädertuppar aktiva på myrarna. Här fanns spelande tuppar men även några ungtuppar som försökte hävda sig bland de mer erfarna. Man såg spår från tjädrarna i form av spillning och tallar betade av tjädrar, det vill säga rester efter tallskott låg på marken runtomkring. Man hittade även en så kallad balgrop där tjädern tvättar sina fjädrar genom sandbad.

Granar med kjol ger skydd

I och med att Flomyran har blivit naturreservat, har man nu skyddat några av de så viktiga spelplatserna för tjädern. Men det räcker inte med att skydda spelplatserna – de fungerar inte utan miljöer som ger skydd åt hönor och kycklingar. Därför är det viktigt att bevara de våta kanterna runt myrmarken och de så kallade kjolgranarna som har grenar ända ner till marken. Där kan hönor och kycklingar söka skydd från predatorer - jagande rovdjur.

Andra intressant arter i mosaikmiljön

När det som här, finns många olika miljöer, torra - blöta, ungträd - gammelträd, barrträd - lövträd och så vidare - då finns det också många arter som trivs. I beslutet kan man hitta en lång lista på spännande svampar, lavar, mossor och fåglar som har hittats i området. Bland annat nämns arter med de poetiska namnen lateritticka, kattfotslav och vedtrappmossa.

Tjäderdans

Ett tjäderspel är som en dans på Folkets Park, fast på morgonen. Strax innan soluppgången drar det igång. Tjädertupparna spatserar runt på marken, sträcker på halsarna, näbbfäktas eller slåss med knogarna medan de kluckar, knäpper och väser. Tupparna uppvaktar hönorna genom att gå i cirklar runt dem och ibland hoppar de upp i luften.

Det är viktigt att tjädrarna får vara ostörda på sina danser – annars kanske det inte blir några tjäderkycklingar till sommaren.

Besöksinformation

För att besöka reservatet kan du ta grusvägen som går mellan byarna Backbodarna och Södra Tansbodarna. Ungefär i höjd med mitten av sjön Tansen går en väg in österut mot Tryssjöbodarna. En bit in på denna ligger reservatet precis norr om vägen.

Parkeringsmöjlighet finns strax intill reservatets sydöstra hörn, i en ficka norr om vägen där vandringsleden passerar.

Reservatsskylt saknas i dagsläget.

Genom området passerar en vandringsled som ingår i ett stort ledsystem som knyter ihop gamla fäbodleder i Gagnefs kommun. Det är Friluftsfrämjandet Gagnef som förvaltar ledsystemet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får insamlas i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 113 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss