Om Länsstyrelsen i Dalarnas län

Dalahästar

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län.

Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Så styrs Länsstyrelsen

Vårt uppdrag

Verksamhetsplanering och årsredovisning

Landshövding och länsledning

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att ringa, skicka e-post eller besöka oss.

Kontakta oss

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)