Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Om Länsstyrelsen i Dalarnas län

Dalahästar

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län.

Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Så styrs Länsstyrelsen

Vårt uppdrag

Landshövding och länsledning

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att ringa, skicka e-post eller besöka oss.

Kontakta oss

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss