Städjan-Nipfjället

Städjan-Nipfjället är ett av Dalarnas mest lättillgängliga fjäll. Bilvägen från Idre leder upp på kalfjället i dalen mellan de stora topparna Städjan och Nipfjället. Härifrån är det lätt att ta sig vidare ut i vildmarken. Tillsammans med intilliggande skyddade områden - Rogen i Jämtland och Femundmarka i Norge - bildas Gränslandet, ett stort område med höga natur- och friluftslivsvärden.

Lätt att ta sig ut för att vandra eller fiska

Många vägar, markerade leder och stigar gör detta område till ett välbesökt naturreservat som det är lätt att komma ut i. Parkeringarna uppe på fjällheden söder om Nipfjället, är bra utgångspunkter för både sommar- och vinterturer. Härifrån kan du göra en dagstur till Städjans topp, eller bara ta en kort promenad upp till Lillnipen.

Vägen mellan sommar- och vinterparkeringen kallas för Trollvägen. Om du stannar bilen på skyltad plats, frikopplar och släpper på bromsen, så börjar bilen rulla uppför! En märklig upplevelse och en av Sveriges mest berömda synvillor. De två större sjöarna Burusjön och Stora Harundsjön är omtyckta fiskevatten för ädelfisk.

Vid Gränjåsvallen finns parkering intill sommar- och vinterleder upp mot Städjan.

Övernatta i Harundsjöstugan

Vid Harundsjön, norr om Städjan, kan du hyra en stuga av Länsstyrelsen

Pampiga Städjan – och mycket mer

Städjan–Nipfjällets naturreservat består av ett stort fjällmassiv med topparna Städjan, Nipfjället och Fjätervålen i söder. I norr ligger toppen Klutsjövålen och runt denna ett vidsträckt vildmarksområde med mycket skogar, myrar och sjöar. Städjan reser sig pampigt upp över det omgivande landskapet. Toppen når 1131 meter över havet. Från söder ser det ut som en kägelformad vulkan, men från andra håll framträder den välkända siluetten som ett städ – vilket gett fjället dess namn.

Åsar och ryggar visar hur isen har rört sig

På fjällsluttningarna finns flera märkliga formationer. Det är geologiska landformer som har visat sig viktiga för att förstå hur inlandsisen rörde sig. Slukåsarna på Fjätervåla är Dalarnas största och har beskrivits i olika vetenskapliga sammanhang. Dessa sandiga åsar ringlar likt mullvadsgångar nerför fjällsluttningen. Mellan Fjätervåla och Städjan finns ett område med Rogenmoräner. Det är grusryggar som är avsatta vinkelrätt mot inlandsisens rörelseriktning.

Växt och djur

Vegetationen domineras på fjällen av ris- och lavhedar. På Städjans västsluttning finns en frodig ur-granskog. Runt Stora Harundsjön finns områden med urskog, glesa tallskogar där inga spår av avverkningar finns.

Gammelskogen är hem åt en rad ovanliga djur och växter. En av dem är den gulgröna varglaven. Laven syns tydligt på gamla stubbar och torrakor av tall. Och på de vidsträckta myrmarkerna kan du få en glimt av det rika fågellivet.

Foto i bildspelet: Stefan Hamreus, Sebastian Kirppu, Maria Jons och Jens Montelius Risberg.

Hur tar du dig till området?

Här beskriver vi entrén till naturreservatet från Städjans nya parkering.

GPS-adress till området

Städjans parkering, entré: 61.9030, 12.8585

Mobiltäckningen i området

Mobiltäckning på fjället kan aldrig garanteras.
Sök på respektive mobiloperatörs täckningskartor för mer information.
Mobiltäckningen är mycket god enligt exempelvis Telia och Tele 2 täckningskartor för vandring till Städjans topp.

Reservatsskylt vid entrén

Telefonnummer och e-postadress till Länsstyrelsen i Dalarnas län finns på reservatsskylt vid entrén.

Avfartsmarkering till parkering vid Städjan-Nipfjället.

Städjans parkering ligger mellan Bergevägen som går från Idre by och väg 311. Området ligger cirka 8 kilometer nordost om Idre.

Grusad parkeringsyta Städjan-Nipfjället.

Det finns en grusad parkering för cirka 40 bilar. Parkeringen plogas inte vintertid.

Vad kan du göra inom området?


Vy över Städjan.

Från denna entré kan du vandra, topptura, åka skidor, uppleva natur och utsikt. Möjlighet till rast och vila finns vid de utplacerade bänkborden.

Informationstavla på vägen in till reservatet.

Vid entrén till reservatet kan du ta del av information om naturreservatet vid tavlan.

Längd på leder

Vägvisare med information om längd på olika leder.

Till Städjans topp från entrén är det cirka 3 kilometer och cirka 6 kilometer tur och retur. Till Nipstugan cirka 7 kilometer. Till Rybäckskojan cirka 10,5 kilometer.

Orange målning på stenar och träd i terrängen fungerar som vägvisare sommartid.

Sommartid, följ orange målning på stenar och träd. Vintertid, följ kryssleden med röda kryss på stolpar.

Servicebyggnader och andra anläggningar och hur dessa är utformade

 

Torrdass.

Torrdass finns vid parkeringen. En grusad stig når fram till torrdasset.

Torrdass med sittring och lock i plast. Inga handtag.

Det är en hög tröskel på 25 centimeter för att ta dig in i dassbyggnaden. Toalettpapper och handsprit finns oftast, men vid högt besökstryck kan det ta slut.

Bänkbordet står på en grusad yta.

Bänkbord med förlängd gavel vid entrén.

Bänkbord på grusad yta.

Efter 400 meter in från parkeringen, finns ytterligare ett bänkbord med förlängd gavel.

Så här ser terrängen ut när du tar leden till Städjans topp


Spång av trä, möter grusad led. 

Efter 70 meter från entrén kommer du till en 1,5 meter bred och 22 meter lång däckspång över en myr. Efter däckspången passerar du kryssledens början.

Stigskilje.

Strax efter stigskiljet för kryssleden kommer den första lilla stigningen.

Grusad led.

Cirka 400 meter är grusad led. Bredden på leden är ungefär 180 centimeter.

I kanten av leden kan det finnas småsten som gör den mindre stabil längst ut.

Mindre stenar förekommer i kanterna på den grusade leden.

Den grusade leden avslutas och terrängen blir stenig.

Efter 400 meter från entrén tar den grusade leden slut. Terrängen blir stenig och granskogen tar vid.

Leden går genom snåriga träd.

Leden går en kort sträcka genom snårig björkskog upp mot kalfjället.

Vid trädgränsen är det enstaka träd innan det blir kalfjäll.

Efter cirka 1 kilometer kommer du ovanför trädgränsen och kalfjället tar vid.

Vy över Idre fjälls skidanläggning.

När du kommer ut ur gran- och björkskogen har du Idre fjälls skidanläggning i ryggen.

Ett något plattare parti längs leden.

Ett plattare parti tar vid innan den riktigt branta stigningen börjar till toppen.

Brant stenig stigning upp på fjället.

De sista 800 meter till toppen är riktigt brant stigning.

Leden består av söndermalt grus.

Det söndermalda gruset gör att det kan vara lätt att halka, så ta det försiktigt.

Bergsrygg på Städjan.

Den sista biten mot toppen går du på bergsryggen eller kammen som det också kallas.

Ledens sista parti behöver du nästan gå på alla fyra.

Sista partiet upp mot toppen är blockigt och du får ta hjälp av både händer och fötter.

Sikten är lång och stigen syns väl.

Vänder du dig om strax innan toppen ser du stigen ända ned till trädgränsen.

Platåer på toppen för vila och utsikt.

Väl uppe på toppen finns platåer där du kan sätta dig på en sten och vila. Klara soliga dagar ser du ända bort till Grövelsjön och norska gränsen eller Fulufjället.

Vy över Nipfjällets topp. 

Även utsikten mot Nipfjällets topp är vacker.

Solnedgång över berget Städjan med månen på himlen och ett sommardisigt landskap som syns långt bort i horisonten.

Att sitta uppe på Nipfjället en sommarkväll och se solen gå ned över vidderna runt Städjan är magiskt. Man kan förstå att folk förr i tiden trodde Städjan hade speciella krafter. Foto: Jens Montelius Risberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

Slutligen är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur som till exempel insekter, med följande undantag:
  • insamling av bottenfauna får ske.
 • genomföra eller bedriva större – fler än 100 deltagare – eller återkommande tävlingar, lägerverksamhet eller andra organiserade arrangemang,
 • bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet eller övningar inom fjällräddning och räddningstjänst.
 • rida.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1992/1994
Storlek: 24 481ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EUs nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss