Städjan-Nipfjället

Städjan-Nipfjället är ett av Dalarnas mest lättillgängliga fjäll. Bilvägen från Idre leder upp på kalfjället i dalen mellan de stora topparna Städjan och Nipfjället. Härifrån är det lätt att ta sig vidare ut i vildmarken. Tillsammans med intilliggande skyddade områden - Rogen i Jämtland och Femundmarka i Norge - bildas Gränslandet, ett stort område med höga natur- och friluftslivsvärden.

Lätt att ta sig ut för att vandra eller fiska

Många vägar, markerade leder och stigar gör detta område till ett välbesökt naturreservat som det är lätt att komma ut i. Parkeringarna uppe på fjällheden söder om Nipfjället, är bra utgångspunkter för både sommar- och vinterturer. Härifrån kan du göra en dagstur till Städjans topp, eller bara ta en kort promenad upp till Lillnipen.

Vägen mellan sommar- och vinterparkeringen kallas för Trollvägen. Om du stannar bilen på skyltad plats, frikopplar och släpper på bromsen, så börjar bilen rulla uppför! En märklig upplevelse och en av Sveriges mest berömda synvillor. De två större sjöarna Burusjön och Stora Harundsjön är omtyckta fiskevatten för ädelfisk.

Vid Gränjåsvallen finns parkering intill sommar- och vinterleder upp mot Städjan.

Övernatta i Harundsjöstugan

Vid Harundsjön, norr om Städjan, kan du hyra en stuga av Länsstyrelsen.

Pampiga Städjan - och mycket mer

Städjan-Nipfjällets naturreservat består av ett stort fjällmassiv med topparna Städjan, Nipfjället och Fjätervålen i söder. I norr ligger toppen Klutsjövålen och runt denna ett vidsträckt vildmarksområde med mycket skogar, myrar och sjöar. Städjan reser sig pampigt upp över det omgivande landskapet. Toppen når 1131 meter över havet. Från söder ser det ut som en kägelformad vulkan, men från andra håll framträder den välkända siluetten som ett städ – vilket gett fjället dess namn.

Åsar och ryggar visar hur isen har rört sig

På fjällsluttningarna finns flera märkliga formationer. Det är geologiska landformer som har visat sig viktiga för att förstå hur inlandsisen rörde sig. Slukåsarna på Fjätervåla är Dalarnas största och har beskrivits i olika vetenskapliga sammanhang. Dessa sandiga åsar ringlar likt mullvadsgångar nerför fjällsluttningen. Mellan Fjätervåla och Städjan finns ett område med Rogenmoräner. Det är grusryggar som är avsatta vinkelrätt mot inlandsisens rörelseriktning.

Växt och djur

Vegetationen domineras på fjällen av ris- och lavhedar. På Städjans västsluttning finns en frodig ur-granskog. Runt Stora Harundsjön finns områden med urskog - glesa tallskogar där inga spår av avverkningar finns.

Gammelskogen är hem åt en rad ovanliga djur och växter. En av dem är den gulgröna varglaven. Laven syns tydligt på gamla stubbar och torrakor av tall. Och på de vidsträckta myrmarkerna kan du få en glimt av det rika fågellivet.

Foto: Stefan Hamreus, Sebastian Kirppu, Maria Jons och Jens Montelius Risberg.

Solnedgång över berget Städjan med månen på himlen och ett sommardisigt landskap som syns långt bort i horisonten.

Att sitta uppe på Nipfjället en sommarkväll och se solen gå ned över vidderna runt Städjan är magiskt. Man kan förstå att folk förr i tiden trodde Städjan hade speciella krafter. Foto: Jens Montelius Risberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

Slutligen är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur som till exempel insekter, med följande undantag:
    • insamling av bottenfauna får ske.
  • genomföra eller bedriva större – fler än 100 deltagare – eller återkommande tävlingar, lägerverksamhet eller andra organiserade arrangemang,
  • bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet eller övningar inom fjällräddning och räddningstjänst.
  • rida.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förSkidled Skidled
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1992/1994
Storlek: 24 481ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EUs nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss