Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sörbäcken

En skog med mycket grön mossa på marken

Strax söder om Lima samhälle, i den västvända sluttningen ner mot Västerdalälven, ligger Sörbäcken. Här växer en gammal örtrik granskog, med mycket höga värden, både i form av natur och kultur.

Stora delar av området har historiskt utnyttjats för skogsbete, något som fortfarande tydligt framträder i de nedre delarna. Spår efter slåtter finns också på några ställen och det finns gott om gamla fäbodstigar.

Artrikedomen är påfallande med en mycket omfattande lista på noterade marksvampar, varav flera är ytterst sällsynta. Längs sluttningen finns flera bäckar med omgivande grannaturskog. Här frodas arterna! Det finns en rik förekomst av mossor, lavar och vedsvampar, som påvisar höga naturvärden. Den södra bäcken har på ett par ställen vackra små vattenfall och bildar rika miljöer med bl.a. kransrams och hägg.

Närheten till Lima samhälle, att området ligger lättillgängligt längs med riksvägen och att det finns mycket stigar i området gör att förutsättningarna för friluftsliv är goda.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda -stående eller omkullfallna- träd, stubbar och buskar med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 95 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss