Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sälsklinten

Från höjden av berget har man lite utsikt mellan träden, över skogsklädda berg.

Området ligger på Sälsklintens och Östra bergets nordliga sluttningar. I närheten finns Myckelberget och Tjärnberget, i öster ligger sjön Bysjön. Den högvuxna granskogen växer i en terräng som är brant och storblockig.

Stolta granar och gamla tallar

Området består till största delen av högvuxen granskog på näringsrik och av vatten översilad mark. Sumpiga stråk och småkärr finns här och var i granskogen och det förekommer även små fläckar med hällmarkstallskog. Vissa av tallarna har blivit upp mot 250 år gamla. Det finns inslag av lövträd, särskilt märks förekomsten av stora sälgar.

Bränder har märkt träden

Området har tidigare präglats av återkommande bränder. I en brandstubbe har man hittat spår efter upp till åtta olika bränder. Märken efter bränderna, så kallade brandljud syns högt uppe på stammarna, vilket tyder på häftiga brandförlopp. Den senaste branden uppskattas ha ägt rum för omkring 120 år sedan. Reservatet innehåller stora mängder döda träd. Den ur naturvårdssynpunkt värdefulla arten rynkskinn (Phlebia centrifuga) har hittats i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Tillstånd krävs för att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 105 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss