Fullsta

Det natursköna området Fullsta är vackert att vandra i. Men tänk på att området betas av nötkreatur - så ta absolut inte med en hund in i hagarna.

Här finns enbackar och björkhagar och ett rikt fågelliv. Kom hit på våren och ta med kikaren eller vandra omkring i vackra höstfärger under september.  

Ett område med stora variationer

Vattennivån i Dalälven är ibland så hög att stora delar av området översvämmas. Det kan vara så under vårfloden men ibland även på hösten. Under sommaren är det istället lågvatten och stora delar av områdena närmast älven blir då torrlagda.

I det området växer en mycket ovanlig samling växter som hör till de få som klarar av dessa stora variationer. Den kallas ävjebroddsvegetation, då den vanligaste bland dessa arter är just ävjebrodd. ”Ävja” är vad den leriga marken kallas och ”brodd” kallas små stubbiga växter som kommer upp ur ävjan.

Här finns många andra värdefulla växter som till exempel den sällsynta bågsäven, men även mer vanliga arter som fackelblomster och videört.

Vackert med artrik flora och fauna

Betesmarken längs Bysjöns strand tillhör Dalarnas läns allra värdefullaste med stora värden både vad gäller flora och fågelliv. Området har mycket höga skönhetsvärden i de öppna strandängarna, björk- och enebackarna samt i de lövrika skogsbrynen med gamla ekar. Delar av betesmarken har historia som gammal slåtteräng.

Knott och broms

Om man vill känna närhet till många små djur samtidigt är varma sommardagar den mest lämpliga tiden att besöka området. Då kan här nämligen finnas gott om både knott och broms. Kanske något att tänka på om man tvärtom tycker detta är lite obehagligt! Lite större djur i form av betande nötkreatur kan det också finnas. Tänk då på att stänga eventuella grindar och inte störa djuren.

Gröna flacka betesmarker i soligt sommarväder med vatten i bakgrunden.

I Fullsta är det vackert att vandra omkring på vår, sommar och höst. Men tänk på att här ibland går betande djur, så var försiktig om både dig själv och djuren. Samtliga foton på sidan: Åsa Pokela, Länsstyrelsen i Dalarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • störa djurlivet (t.ex. närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,
  • klättra i boträd)
  • ha hunden lös
  • göra upp eld
  • bryta kvistar, skada levande eller döda träd och buskar eller ta frö
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar
  • plocka blommor, gräs, mossor eller lavar
  • tälta eller förtöja båt mer än ett dygn
  • köra motordrivet fordon

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1984
Storlek: 57 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss