Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Berg-Annas berg

Berg-Annas berg består av branter med mängder med döda träd, stående och liggande, torrare områden med gamla tallar och längst ner rinner en fin bäck genom området. Här finns alltså ett urval av barrnaturskogens livsmiljöer på en liten yta.

Naturvärden kända sedan länge

​Naturvärdena i det här området har varit kända av markägarna sedan lång tid. År 1990 kunde man läsa om områdets naturvärden i en skrift över markägarens utpekade hänsynsområden*. Tack vare denna uppmärksamhet, utsågs Berg-Annas berg av Länsstyrelsen att 2005 ingå i nätverket Natura 2000 - ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Och 2017 har området alltså även skyddats som naturreservat med staten som markägare.

*Det ursprungliga området har inte exakt samma avgränsning som det nu bildade reservatet.

Knärot och lummer

Bergs-Annas berg är ett omväxlande barrskogsområde. I de fuktiga delarna växer det mest gran. Här kan du också hitta den lilla oansenliga orkidén knärot. I de torrare områdena är det större inslag av tall. I skogen växer mycket blåbärsris, med inslag av ljung och lingon. Längs bäcken finns områden med rikliga mängder lummer- och ormbunksväxter.

Skog med branter och många döda träd

Skogen består i huvudsak av en äldre gran- och barrblandskog och mindre områden med tall. Där sluttningen är som brantast finns stora mängder döda träd som skapar mycket död ved. Veden består av döda träd i många olika dimensioner och olika stadier av nedbrytning. Det gynnar många sällsynta arter, som exempelvis lappticka, rynkskinn, violmussling och vedtrappmossa. De flesta av träden är mellan 100 och 200 år, men det finns enstaka gamla och grova tallar som närmar sig 300 år. Särskilt i sydvästra delen, längst upp i reservatet, finns ett flertal mycket stora och gamla tallar.

Besöksinformation

Området är tämligen lättillgängligt, då Finnkölsvägen går förbi strax norr om naturreservatet. För att besöka reservatet kan du svänga av från vägen mellan Vintjärn och Svartnäs, västerut mot Långfäbodarna. Observera att vägen är bommad under tjällossning och otjänligt väglag. Strax efter Åkroksmyren finns en vändplan där du kan parkera i kanten. Det går en gammal körväg upp mot reservatet och reservatsskylten ungefär 50 meter söder om parkeringen.

I övrigt finns inga anordningar för besökare i reservatet.

Foto i bildspelet: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

En tät granskog. Foto.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 31 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss