Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Birtjärnsberget

Utsikt från ett berg över ett skogslandskap

Från Birtjärnsbergets topp kan du se långt utöver det omgivande skogslandskapet. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Birtjärnsberget - ett Eldorado för insekter! Varför då? Jo, här finns allt en vedlevande insekt kan begära. Insektsfaunan hör faktiskt till de mest intressanta i landet. Skogen består huvudsakligen av naturskogsartad barrblandskog och det finns gott om döda träd.

En hundraåring med kvalitet!

Skogen består till stor del av en drygt 100-årig barrblandskog. Den är både grov och naturskogsartad - dvs med många värden som en urskog hyser, men att den har påverkats av skogsbruk.

Många döda träd ger liv åt andra arter

Skogen har sannolikt uppkommit efter en skogsbrand som drog fram i mitten av 1800-talet. Mängden av gamla, grova stubbar vittnar om att avverkningar skedde i samband med branden. I skogen finns nu gott om döda och döende träd, även lågor i olika förmultningsgrader. En låga är ett träd som ligger på marken.

Här trivs långhorningar och vedsvampar

Mängden av döda träd i olika stadier, i kombination med de variationsrika biotoperna, gör att berget hyser en insektsfauna som hör till de mest intressanta i landet. Har man tur får man kanske se den största och ovanligaste långhorningen - raggbocken Tragosoma. Området fungerar uppenbarligen som en tillflyktsort för många annars hårt tillbakaträngda arter i det modernt brukade skogslandskapet. I området märks även en ovanligt rik svampflora, med framför allt vedsvampar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning,
  • göra ingrepp i vegetationen,
  • tälta,
  • göra upp eld,
  • använda motordrivet färdmedel samt
  • i övrigt vidtaga åtgärder som strider mot reservatets syfte nämligen att för den vetenskapliga forskningen skydda ett naturskogsområde med bl.a. en säregen insektsfauna.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1973
Storlek: 58 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss