Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långtjärn

En tallskog på ett skarpt åskrön.

Långtjärn är en djupt nedsänkt skogstjärn med omgivande åsryggar som höjer sig 25 meter över tjärnen. På dessa torra kullar växer en tallskog med lavar och ris.

Ovanliga blommor och buskar och träd

Nedåt tjärnen och längs Stampvasseln uppträder örtrik granskog med inslag av ormbär, olvon, smultron och hägg. Av särskilt botanisk intresse är mindre fläckar med blåsippa, knärot och getrams, arter som tyder på att en särskilt värdefull svampflora skulle kunna uppträda här. Andra värdefulla partier är de varma gläntorna i sluttningen som har en flora med kanelros, norrlandsviol, slåtterfibbla och grönpyrola. Längs sjöstranden finns en buskzon med brakved, pors, en och klibbal.

Förnäma fåglar och fina fisken

Rödstjärt och svartvit flugsnappare nyttjar hålträden, medan järpe och morkulla trivs i de fuktigare miljöerna längs bäcken. Spår av bäver visar att den trivs i området. I tjärnen finns abborre och gädda enligt uppgift. Ångsvasseln, som rinner rakt genom tjärnen, är utpekad som ett objekt inom "Projekt rädda öringen i Siljanssystemet" där man försöker att återfå ett vandrande öringbestånd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, vilket gäller både barmark och snötäckt mark.
  • elda annat än på av länsstyrelsen iordningställda platser.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det heller inte tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2012
Storlek: 8 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss